Hjem Neuro Hvordan en mærkværdig træplade, gav et særligt bånd mellem Kim og hans ergoterapeut

Hvordan en mærkværdig træplade, gav et særligt bånd mellem Kim og hans ergoterapeut

Med en alvorlig hjerneskade efter hjerneblødning har Kim måtte genoptræne både grov- og finmotorik. Genoptræningen har givet mærkbare resultater efter et halvt års intensivt forløb på Ringstedhave.

I december 2017 ændrede livet sig drastisk for Kim. Den tidligere automekaniker og chauffør fik pludseligt en omfattende hjerneblødning, og var igennem et langt forløb på hospital og derefter genoptræning i kommunalt regi.

Kims hjemkommune vurderede dog, at der var brug for noget ekstra rehabilitering, så efter en vurdering på Hvidovre Hospital, startede Kim på forløb hos Ringstedhave i april 2020.

På Ringstedhave blev Kim blandt andet tilknyttet fysioterapeut Bjarne, som en del af hans faste tværfaglige team.

Bjarne fortæller: ”Da Kim kom til Ringstedhave, kunne han kun gå ved at hænge over hjælpemidlet ’talerstolen’ og han kunne ikke rejse og sætte sig selv. Så det har vi som ergoterapeuter og fysioterapeuter arbejdet intenst med 5 dage om ugen.”

Den specialiserede træning har betydet, at Kim nu kan gå selvstændigt med høj rollator over korte afstande, hans siddende balance er nu så god, at han kan komme fra liggende i seng til siddende på sengekant og retur.

Ergoterapeuten, Michela har også været med til at Kims genoptræning.

Michela fortæller: ”Kim har været meget motiveret for træning under sit ophold her på Ringstedhave. Han har været fuldt engageret i sin egen rehabilitering og mål. Han er meget smilende, social og hygger sig dagligt med de andre borgere og personalet. Han er glad for humor og elsker et godt grin.”

Kim har heldigvis også haft god opbakning hjemmefra. Han er er gift med Winnie, som regelmæssigt har besøgt ham under opholdet. Sammen har de to børn.

Michela fortæller videre: ”Jeg opdagede Kims interesse for værkstedsopgaver via hans datter. Kims datter havde tegnet et billede af sin far, og alle de ting han elskede og repræsenterede for ham. Det var meget givtigt for mit arbejde med ham, da jeg fik et indblik i hans hverdagsinteresser og personlighed på en ny måde.

Det inspirerede mig til at finde nogle opgaver, som kunne træne Kims finkoordination og styrke i fingrene, som også begejstrede og motiverede ham. Jeg spurgte vores pedel, John til råds om konkrete opgaver i huset, som Kim evt. kunne hjælpe med at løse. To dage efter kom han med en mærkværdig plade, som neuropsykologerne brugte. Vores neuropsykolog Louise havde for et år tilbage spurgt John, om han kunne bygge hende én mere. Kim var straks med på opgaven og så det som en stor udfordring.”

Kim øver finmotorik ved at lime.

Alt træning på Ringstedhave tager udgangspunkt i at kunne klare hverdagsfunktioner. Mantraet er at ”alt er træning”. Træningen skal helst kobles til hverdagens opgaver.

”Opgaven med den mærkelige træplade er blevet løst af Kim, de sidste par måneder.” Fortæller Michela. ”Vi har også haft travlt med at træne hverdagsopgaver såsom at lave sin egen morgenmad og lignende, da Kim snart skal hjem i egen bolig. Det har været en fritidsopgave, som han har nydt og den har ligeledes givet anledning til, at Kim og jeg kunne bytte roller. Pludselig var det Kim der kunne lære mig om at bor, opmåling, slibning og alt det der. Og det var rigtig godt for det videre samarbejde om hans genoptræning.”

Kims forløb på Ringstedhave har været så udbytterigt for ham, at han nu udskrives efter et halvt års ophold. Kims hustru Winnie har fortalt, at han kan mere end han nogensinde har kunnet siden hjerneblødningen, og at det har været det helt rigtige, at han kom hertil. Han er hjemme hver weekend og der hjælpes de ad med praktiske ting. Mens Winnie laver mad, dækker Kim bord.

Kim har nemlig fået genoptrænet både grov- og finmotorik, så han kan hjælpe med husholdningen derhjemme og selv mærke, at han stadig gør nytte i familien.

Og den mærkværdige træplade, har Kim lige gjort færdig.

” I går blev træpladen færdig og Kim gik stolt hen over gangen og afleverede det færdige projekt til Louise. Det har været et skønt projekt for os begge.” Slutter Michela.

Arbejdet med at bygge træpladen, har været en fritidsopgave, som Kim har nydt at lave. “Den har ligeledes givet anledning til, at Kim og jeg har byttet roller.” Fortæller Michela, der blev undervist af Kim i håndværksarbejdet. 

Kontakt os

Cecilie Bolø Østergaard
Forløbskoordinator og audiologopæd

Forenede Care Neuro, Ringstedhave
Ole Hansens Vej 7
4100 Ringsted

Telefon: 20 14 19 11

Kommentarer fra neuropsykologen

Kim, der nu kan gå og stå i høj rollator, og Louise med test-pladen, som han byggede til hende.

Kim har lavet det fineste testredskab til mig.

Pladen bruger jeg i mine undersøgelser; konkret i opgaven, der kaldes Corsi Block Test. Det er en øvelse der bl.a. tester arbejdshukommelsen, der kort sagt er den funktion, der gør os i stand til at have flere bolde i luften og arbejde med information mentalt – uden muligheden for at skrive ned.

Jeg har en række test, der måler lige netop arbejdshukommelse, men de er som regel knyttet op på sprog, så dem kan jeg ikke bruge, hvis borgeren f.eks. har afasi – eller som Kim, en ret betydelig dysartri, der gør det meget svært for ham at producere lyd og forståelig tale.

Med ham besluttede jeg hurtigt, at en sproglig test ville være forkert at bruge, da det ville koste ham for mange kræfter. Så Kim blev testet med Corsi Block Test og han klarede det strålende.

Jeg synes det var skægt, at vide, at Michela og de andre omkring Kim ikke anede hvad den finurlige plade skulle bruges til, men at Kim vidste det hele tiden – for han havde jo set den i brug.

I fremtiden vil jeg helt sikkert sende Kim en venlig tanke hver gang jeg udfører testen med min fine nye plade.