Hjem Socialt ansvar

Socialt ansvar

Som en del af Forenede koncernen understøtter vi EU’s søjler for sociale rettigheder og grøn omstilling.

Sociale rettigheder

Vi ønsker at skabe et stærkt, socialt samfund, som er retfærdigt, inkluderende og fuld af muligheder.

Grøn omstilling

Vi ønsker at bidrage til den grønne omstilling og et bæredygtigt samfund.

Målsætninger

Social Ansvarlighed med ordentligt arbejde for alle og sundhed i sundhedsplejen og sundhed i kosten

• Inkludere og integrere folk på arbejdsmarkedet, som normalt står uden for arbejdsmarkedet

• Arbejde aktivt med brugerne i at leve et værdigt og ansvarligt liv.

• Uddanne nye medarbejder og borgere, der er på kanten af samfundet, så de bliver en del af et bæredygtigt samfund.

• Tilbyde en sund og varieret kost, der skaber grundlag for et sundt liv uden unødig brug af tilsætningsstoffer og skadelig kemi.

• Skabe sunde og ansvarlige miljøer for medarbejdere, brugere og beboere, som sikrer mental og fysisk trivsel.

Miljømæssig ansvarlighed via et ansvarligt forbrug af produkter, kemi og fødevarer

• Nedbringe brugen af engangsprodukter,

• Udelukkende at anvende miljømærkede kemikalier,

• Kontinuerligt at nedbringe brugen af kemi, og

• Tilbyde en balanceret, økologisk og lokal produceret kost, der i mindst muligt omfang påvirker de naturlige miljøer på jorden og i vandet.

Klimaansvarlighed ved nedbringelse af klimapåvirkningen og med målet at blive klimaneutral i 2030 på scope 1 og 2 på følgende områder på følgende områder:

• egne bygninger

• prioritere de mest klimarigtige transportmidler til medarbejdere

Vi støtter Parasport Danmark

Parasport Danmarks vision er, at alle mennesker med handicap eller et særligt behov skal have mulighed for at dyrke idræt, bevæge sig, motionere og konkurrere i et berigende og attraktivt, socialt fællesskab.

Hos Forenede Care arbejde vi hver dag med mennesker, som er fysisk svækket eller udfordret. Det sker især på vores plejecentre og neurorehabiliteringscenter, hvor vi gerne opmuntrer til bevægelse og motion. Derfor støtter vi Parasport Danmark.

Vi støtter Hjerneskadeforeningen

Foreningens formål er at arbejde for at forebygge – og bekæmpe følgerne af – erhvervede (det vil sige ikke medfødte) hjerneskader samt at yde støtte til skadede og deres pårørende.

Hos Forenede Care arbejder vi hver dag med personer med erhvervet hjerneskade hos Forenede Care Neuro og ser følgerne af erhvervet hjerneskade. Derfor støtter vi Hjerneskadeforeningen.

Vi støtter LGBT+ Danmark

Dårligt mentalt helbred, mistrivsel og ensomhed er fortsat markant mere udbredt blandt LGBT+ personer end resten af befolkningen. 

Hos Forenede Care arbejder vi hver dag med personer fra LGBT+ miljøet, der er havnet i en alvorlig livskrise. Det sker på Tårnbyhus LGBT+ Krisecenter. Derfor støtter vi LGBT+ Danmark.