Hjem Socialt ansvar

Socialt ansvar

Forenede koncernens samfundsansvar handler om, hvordan vi agerer over for vores omverden og andre interessenter, der er i berøring med virksomheden både direkte og indirekte.

CSR betyder konkret for os, at der ud fra kernekompetencer og forretningsområder frivilligt bliver iværksat, vedligeholdt og udviklet aktiviteter, som både er til gavn for virksomheden og for det omgivende samfund.

Internt i organisationen arbejder vi konstant med at forbedre os i forhold til miljø, arbejdsmiljø og medarbejdertrivsel. Vores HR og kvalitetsafdelinger har på tværs af koncernen, i indeværende år, iværksat flere initiativer for at gøre os dygtigere på de tre førnævnte områder, og vi fortsætter med at udvikle og optimere tiltag som skal forbedre disse.

Alle mennesker bør behandles ens og alle skal have en retfærdig behandling. Der udøves hverken direkte eller indirekte forskelsbehandling som følge af køn, race, hudfarve, religion eller tro, politisk anskuelse, seksuel orientering, national-, social- og etnisk oprindelse, alder eller handicap. Der udøves heller ikke forskelsbehandling i forbindelse med ansættelse, afskedigelse, forflyttelse, forfremmelse, fastsættelse af løn, fastsættelse af arbejdsvilkår eller ved kompetenceudvikling. Alle beslutninger vedrørende disse punkter baseres på relevante og objektive kriterier.

Vi støtter Parasport Danmark

Parasport Danmarks vision er, at alle mennesker med handicap eller et særligt behov skal have mulighed for at dyrke idræt, bevæge sig, motionere og konkurrere i et berigende og attraktivt, socialt fællesskab.

Hos Forenede Care vil vi gerne støtte mennesker, der har særlige udfordringer med at leve aktive og sociale liv. Derfor støtter vi Parasport Danmark.