Hjem Om os Økonomi

Økonomi og årsregnskaber

Udviklingen i regnskabsåret 2021

I regnskabsåret 2021 har selskabet haft en omsætningsfremgang på T. DKK 9.315 og et overskud efter skat på T. DKK 4.195, hvilket er nedbragt i forhold til forventningen for året som følge af momsregulering.

Regnskabsåret 2021 har betydet en styrkelse af forretningen gennem rekruttering og tilføjelse af kompetencer. Ligeledes er der i 2021 opstartet flere nye centre inden for socialområdet, herunder et specialiseret krisecenter for voldsudsatte kvinder med misbrug og/eller psykiatriske diagnoser.

I 2021 har Forenede Care haft gode og udviklende dialoger med alle samarbejdskommuner og har modtaget tilfredsstillende tilsyn på både den oplevede som den udførte kvalitet fra diverse tilsyn.

Økonomichef, Karin Kryger Olsen

Telefon: 20 33 50 14

Fakturering

Fakturaer bedes sendt elektronisk via EAN nr. til det respektive selskab.

Forenede Care A/S samt plejecentrene:

EAN nr. 579 000 168 727 4
CVR nr. 36 15 05 13


Bjæverskovhus Kvindekrisecenter

EAN nr. 579 000 259 134 1
CVR nr. 41 30 04 50


Tårnbyhus LGBT+ Krisecenter

EAN nr. 579 000 265 132 8
CVR nr. 43 17 33 83


Haslevhus Kvindekrisecenter

EAN nr. 579 000 259 134 1
CVR nr. 41 30 04 50


Forenede Care Neuro, Ringstedhave

EAN nr. 579 000 168 727 4
CVR nr. 36 15 05 13


Opholdsstedet Vejenhus

EAN nr. 579 000 265 291 2
CVR nr. 43 17 33 75