Hjem Neurorehabilitering Ringstedhave Neurorehabiliteringscenter Fagpersoner Specialiseret tværfagligt botræningstilbud

Specialiseret tværfagligt botræningstilbud

Et midlertidigt men længerevarende botræningstilbud for unge med erhvervet hjerneskade mellem 18-35 år.

Målgruppe

Unge voksne i alderen 18-35 år med erhvervet hjerneskade.

Det er et tilbud målrettet unge ud fra serviceloven §107, hvilket betyder at tilbuddet er målrettet personer med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsniveau, der fortsat har behov for hjælp til almindelige daglige funktioner og aktiviteter og/eller pleje.

Det er et midlertidigt, men længere varende botræningstilbud. Et ophold kan vare op til 1½ års varighed, men bliver altid justeret i samarbejde med borgeren, kommunen og de pårørende.

Den unge voksne har været igennem et specialiseret rehabiliteringsforløb og er nu klar til et botræningstilbud i egen lejlighed men omgivet af kompetente neuropædagoger og andre fagspecialister.

Formål

At skabe fortsat udvikling socialt, kognitivt, psykisk og fysisk med øget fokus på bo-, uddannelses- og jobafklaring i et miljø med jævnaldrende.

Der vil være et langt større fokus på at kunne klare sig så selvstændigt som muligt i forhold til almindelig daglig livsførelse inden for personlig pleje og i forhold til mere almindelige hverdags- og fritidsaktiviteter (PADL og IADL) samt med mulighed for udvikling af og støtte til uddannelses- og jobafklaring.

At udvikle borgeren/beboeren til et så selvstændigt niveau som muligt med mulighed for at kunne flytte i egen bolig, evt. med bostøtte, og komme i gang med eller blive afklaret i forhold til uddannelse og job.

At den unge voksne med erhvervet hjerneskade modtager vejledning og støtte til at finde sin plads på arbejdsmarkedet eller på en uddannelse. Dette kan være under særlige vilkår, både i forhold til arbejde og uddannelse.

Ringstedhave vil skabe et netværk af samarbejdspartnere med virksomheder i nærområdet, med henblik på at kunne etablere praktikforløb.

Ringstedhave vil følge borgeren i praktikken, og beskrive forløbet og arbejdsevnen til jobcentrene.

Der er ligeledes fokus på de borgere der er eller bliver uddannelsesparate under opholdet, og som skal støttes til at opstarte uddannelse på de vilkår, de har behov for.

Ringstedhave samarbejder med borgeren og den relevante uddannelsesinstitution.

Generelt arbejdes der på Ringstedhave ud fra en neurorehabiliterende tværfaglig og neuropædagogisk tilgang og ud fra den enkelte borgers mål, hvorfor alle indsatser vil blive skræddersyet til den enkeltes behov.

Funktionsniveau

Den unge voksne har som udgangspunkt behov for støtte en stor del af døgnet for at kunne opretholde en så almindelig dagligdag som muligt, men har kun sjældent behov for støtte om natten.

Borgeren kan være kørestolsbruger, og kan klare de fleste forflytninger selv. 

Der vil være mulighed for fysisk støtte fra 1 person.

Den unge kan fortsat have et behov for fysisk træning.

Forventninger til den unge

  • Deltager aktivt i botilbuddets fælles aktiviteter og opgaver ud fra formåen og funktionsniveau
  • Er motiveret for at tage imod træning/behandling og pædagogisk vejledning i forhold til botræning
  • Er motiveret til afklaring af uddannelses- og arbejdsmæssige tiltag

Personalegruppen består af

Sygeplejersker, social- og sundhedsassistenter, pædagoger, audiologopæder, neuropsykologer, fysioterapeuter, ergoterapeuter, socialrådgivere, pedel, økonoma og servicemedarbejdere.

Spørgsmål til Ringstedhave Botræning?

Kontakt udviklingskonsulent, Dorte Dahl

Telefon: 40 76 02 67

Bliv klogere på neurorehabilitering

Ved tilmelding får du straks vores e-bog med gode råd, tips og tricks for dig, der arbejder med borgere med erhvervet hjerneskade. Du tilmeldes samtidigt Ringstedhaves nyhedsbrev, som du når som helst kan afmelde.