Hjem Krisecentre Tårnbyhus LGBT+ Krisecenter

Tårnbyhus LGBT+ Krisecenter

Vi forventer at åbne i sensommeren 2022

Susanne Willaume Fabricus, centerchef

Tlf nr. 24 60 61 72

Tårnbyhus LGBT+ Krisecenter

Amager Strandvej 384

2770 Kastrup

Resultater fra den største befolkningsundersøgelse om seksualitet. Se udvalgte fund herunder.

Sex i Danmark. Nøgletal fra Projekt SEXUS 2017-2018

Homoseksuelle

1,5% af mænd og 0,6% kvinder identificerer sig selv som homoseksuelle

Biseksuelle

1,8% af mænd og 2,6% af kvinder identificere sig selv som biseksuelle

Uafklarede

3% af mænd og 6% af kvinder kan ikke placere sig, er uafklarede eller ved ikke, hvad deres seksuelle identitet er

Kønsidentitet og kønskonformitet i barndom/ungdom

0,54% af befolkningen har en ikke-ciskønnet kønsidentitet (0,10% transkønnede og 0,44% nonbinære). Gruppen af ikke-ciskønnede består af transkvinder (0,05%), nonbinære mænd (0,14%), transmænd (0,05%) og nonbinære kvinder (0,30%)

Variationer i biologiske kønskarakteristika

1,3% af mænd og 0,9% af kvinder har som barn, ung eller voksen fået konstateret variationer i deres biologiske kønskarakteristika, så de ikke svarer til det typiske for hankøn eller hunkøn. Kun en meget lille andel heraf (svarende til ca. 0,2 promille af befolkningen) opfatter sig som interkønnede

Voldelige parforhold

3% af mænd og 12% af kvinder har nogensinde været i et voldeligt parforhold. Andelen blandt homo- og biseksuelle mænd er markant større end blandt heteroseksuelle mænd. Andelen blandt biseksuelle kvinder er markant større end blandt heteroseksuelle kvinder. Andelen blandt transkønnede er større end blandt ciskønnede.

Åbenhed om kønsidentitet

36% af transkønnede og nonbinære føler i ringe grad eller slet ikke, at de kan være så åbne om deres kønsidentitet, som de ønsker. Dette gælder for 17% af transkvinder, 44% af nonbinære mænd, 31% af transmænd og 48% af nonbinære kvinder.

Åbenhed og diskrimination

60% af transkvinder, 19% af nonbinære mænd, 63% af transmænd og 22% af nonbinære kvinder har oplevet at blive mobbet eller chikaneret pga. deres kønsidentitet. Tilsvarende har hhv. 32% af transkvinder, 16% af nonbinære mænd, 26% af transmænd og 8% af nonbinære kvinder oplevet at blive fysisk forulempet pga. deres kønsidentitet.