Hjem Neuro Ofte anvendte termer

Ofte anvendte termer

Der er mange nye ord og termer indenfor genoptræningsområdet, som du måske ikke kender til i forvejen. For at gøre det lettere for dig, har vi samlet en række af de mest anvendte termer samt givet en kort forklaring på, hvad de betyder.

Listen over de oftest anvendte ord

Og husk at du altid er velkommen til at spørge os også. Vi er trænede i at forklare, hvad vi gør og hvorfor.

ADL

ADL står for Activities of Daily Living, på dansk almindelig daglig livsførelse eller almindelig daglig levevis altså kort sagt ”hverdags-aktiviteter”. Disse aktiviteter består af alt fra påklædning, spisning, tøjvask og rengøring samt det at arbejde, stå på ski og køre bil.

Afasi

Afasi er en sprogforstyrrelse, som forekommer, når et eller flere sprogområder i hjernen skades. Afasi påvirker
– Sprogproduktionen: mennesker med afasi kan have svært ved at udtrykke dem selv.
– Sprogforståelsen: det kan være svært at forstå, hvad andre siger.
– Læsning: det kan være svært at sætte lyd til bogstaver eller at forstå det, man læser.
– Skrivning: det kan være svært at stave eller skrive bogstaver og ord.
Alle fire områder er ikke nødvendigvis ramt, og de kan være ramt i forskellig grad.

Hjernesagen har udarbejdet en lille pjece, til pårørende og fagpersoner om afasi. Pjecen finder du her.

Anosognosi

Mangel på sygdomserkendelse.

Arbejdshukommelse

Evnen til at have flere bolde i spil.

Dysartri

Dysartri er en talemotorisk forstyrrelse, som forekommer, når de nerver, der giver kraft til taleorganernes muskulatur, er skadede. Dysartri kan ramme vejrtrækningen, stemmen, talens klang, tonemelodi og trykmønster samt artikulationen.

Dysfagi

Dysfagi betyder problemer med at spise og drikke, dvs synke. Når man rammes af en hjerneskade kan et af symptomerne være at man ikke kan synke mad og drikke eller have besvær med det. Årsagen kan være lammelser i svælg, spiserør og tunge. Lammelser i ansigtet, omkring mundvigen kan også forårsager problemer med at spise.

Eksekutiv funktion

Styringsfunktioner. Det dækker bl.a. over:
– Dannelse og fastholdelse af overblik samt planlægnings- og struktureringsevne
– Arbejdshukommelse, at have mange bolde i spil
– Opmærksomhed/koncentration
– Idégenerering og problemløsning
– Temporegulering
– Kvalitets- og egenkontrol

Hemianopsi

Et synsproblem, hvor den ramte bliver blind for halvdelen af synsfeltet. Er ikke det samme som neglect. Der kan også være tale om kvadrantanopsi, hvor ”kun” én af synsfeltets 4 kvadranter er påvirket.

Kognitive kommunikative forstyrrelser

Kognitive kommunikative forstyrrelser er kommunikative forstyrrelser som følge af kognitive vanskeligheder. Personer med kognitive kommunikative forstyrrelser kan have svært ved at overholde de uskrevne regler for samtale og kommunikation. Det kan fx være problemer med turtagning, at tale indforstået eller ud af en tangent, ikke at kunne initiere en samtale eller ikke at kunne stoppe sit eget taleflow.

Konfabulerings-fabulation

At man ”digter”. Fænomenet opstår ofte sammen med konfusion. Hjernen kan ikke lide når der er ting den ikke har styr på og derfor udfylder den hullerne. Det kalder vi fabulationer. Fabulationerne er usande deltajler/historier, der udfylder hullerne i hukommelsen. De kan være helt realistiske og svære at identificere, men de kan også være absurde. Den ramte har ingen erkendelse af dette og kan sjældent korrigeres.

Konfusion

At man er forvirret og har svært ved at huske. Fagpersoner er meget optaget af om den ramte er orienteret i ”tid, sted og egne data” – ved den ramte hvem de er, hvor de er, hvornår de er:
– Navn, fødselsdag, alder, bopæl
– Hvor de aktuelt befinder sig og hvorfor
– Hvilken dato, måned og år har vi

Neglect

Ordet kommer af at ”negligere”, som kan oversættes med at undlade eller overse noget. Neglect er en opmærksomhedsforstyrrelse, hvor hjernen ”overser” halvdelen af rummet. Den halvdel der overses er modsatte side af hvor skaden sidder i hjernen. Udefra kan det se ud som om, den ramte har problemer med synet, fordi de f.eks. overser deres vandglas, selvom det står lige foran dem eller støder ind i dørkarm og lignende.

I virkeligheden fejler synet ikke noget, men hjernen er blevet ”opmærksomhedblind” for hele den ene side. Neglect forekommer i flere former og man kan f.eks. også have neglect for den ene side af sin krop og den ramte glemmer f.eks. tit at passe godt på sin lammede arm. Hos 40% af alle med neglect rammer det også hørelsen.

Parese

Parese betyder lammelse. Man ser oftest lammelse efter en hjerneskade i arm/ben. Denne lammelse sider oftest i den modsatte side af hjerneskadens placering i hjernen. En lammelse kan variere fra at være fuldstændig, dvs ingen bevægelse over hovedet i en arm fx til let lammelse, hvor der blot er nedsat bevægelighed og muskelkraft, men at den forsat kan inddrages i hverdags aktiviteter.

Verbal apraksi

Verbal apraksi, også kaldet taleapraksi, er en artikulationsvanskelighed. Taleorganerne er ikke skadede, men programmeringen af artikulationen i hjernen er påvirket. Forstyrrelsen påvirker evnen til at udføre viljestyrede artikulatoriske bevægelser og artikulationsovergange fra én sproglyd til den næste i talen.

Visuoperceptuel-visuospatial

Funktioner der knytter sig til syn og rummelig forståelse.

Kontakt os

Cecilie Bolø Østergaard
Forløbsansvarlig og audiologopæd

Forenede Care Neuro
Ole Hansens Vej 7
4100 Ringsted

Telefon: 20 14 19 11