Hjem Neurorehabilitering Ringstedhave Neurorehabiliteringscenter Om Ringstedhave

Om Ringstedhave

Siden 2018 har Ringstedhave tilbudt neurorehabilitering i et tværfagligt miljø. Genoptræningen på Ringstedhave har siden givet mange hjerneskaderamte og deres pårørende livet tilbage

Vi hjælper borgere med følger efter hjerneskade tilbage til livet

Ringstedhave er specialiseret i neurorehabilitering dvs. særlig genoptræning efter hjerneskade.

Hjerneskaden kan skyldes ulykke eller sygdom, men fælles er at borgerne på Ringstedhave modtages af et tværfagligt team, der har særlig viden og kompetencer på højt niveau inden for hjerneskadeområdet.

Det tværfaglige team på Ringstedhave følger borgerne hele vejen igennem forløbet. Målet er, at borgerne genvinder så meget selvstændighed i egne liv som muligt.

Vi tilbyder både døgnophold, ambulant behandling og kurser til fagpersonale.

Bestyrelsen

Ringstedhave har egen professionel bestyrelse, der er engageret i centerets drift og udvikling. I bestyrelsen sidder:

  • Lars Folkmann (formand), CEO i Forenede koncernen
  • Madeleine Lundström, CEO i Forenede Care Sverige
  • Morten Lorenzen, direktør i Hjerneskadeforeningen
  • Sarah Dokkedahl, adjunkt og forsker ved SDU
  • En medarbejderrepræsentant fra Ringstedhave

Bestyrelsens rolle er at være medansvarlige for ledelsen af Ringstedhave i forhold til både faglige, økonomiske og organisatoriske forhold og som sparring for centerchefen og den øvrige ledelse i Forenede Care.

Historien

Cirka 20.000 danskere får hvert år en hjerneskade som følge af sygdom eller ulykke, og landets hospitaler henviser på årsplan cirka 7.000 borgere til genoptræning og rehabilitering i kommunerne. Men kommunerne har haft svært ved at skabe rimelige, trygge og tilstrækkeligt specialiseret rammer for de mange berørte personer.

Det var en af hovedårsagerne til at det danske omsorgsselskab Forenede Care valgte at åbne Ringstedhave Neurorehabiliteringscenter.

2018 – åbning

Siden april 2018 har det tværfaglige team behandlet og genoptrænet hundredevis af borgere med erhvervet hjerneskade.

Fælles for borgerne har været og er stadig, at de på Ringstedhave modtager en specialiseret genoptræning i lyse lokaler af specialister inden for hjerneskade og neurorehabilitering.

Målet er at blive mest mulig selvhjulpen, genvinde kontrol over eget liv og bevare livskvaliteten fra før hjerneskaden skete.

Der er i dag plads til 20 beboere ad gangen på Ringstedhave, og neurorehabiliterings-forløbene kan strække sig fra få uger til flere måneder.

2020 – kursusafdeling

I 2020 blev Ringstedhave udvidet og kunne nu også tilbyde neurokurser med interne og eksterne eksperte. Siden da har fagprofessionelle kunnet blive klogere på alt fra dysfagi, afasi og fascier til F.O.T.T, Bobath og NMES.

Sideløbende begyndte Ringstedhave at tilbyde deres ekspertise ud af huset i form af ambulant genoptræning.

2022 – Ringstedhave Botræning

I 2022 blev Ringstedhave udvidet nok en gang med den nye afdeling: Ringstedhave Botræning. Det er for unge med erhvervet hjerneskade mellem 18-35 år.

Her bor og lever 4 unge i egen lejlighed, mens de bliver trænet, vejledt og støttet i deres dagligdag. De lærer at klare sig bedst muligt i forhold til personlig pleje, hverdagsaktiviteter, fritidsliv og evt. uddannelse eller arbejde.

Ligesom med de øvrige døgnforløb på Ringstedhave, er målet at de unge lærer at klare sig så selvstændigt som muligt i forhold til det liv, du gerne vil leve. Både mens de bor på Ringstedhave, og særligt når de flytter videre.

Kontakt os

Cecilie Bolø Østergaard
Forløbsansvarlig og audiologopæd

Telefon: 20 14 19 11