Hjem Social Bjæverskovhus Kvindekrisecenter Til pårørende

Alt for mange kvinder udsættes for vold

Omfanget af vold mod kvinder er udbredt.

Hvert år udsættes ca. 38.000 kvinder for fysisk partnervold. Herudover er der alle de kvinder, der udsættes for ikke-fysisk vold såsom økonomisk, psykisk og materiel vold. Og hvert år bliver ca. 2.000 kvinder indskrevet på et krisecenter.

Tegn på vold i nære relationer

Kvinden bliver kontrolleret og overvåget

Overdreven kontrol af kvinden, kan være et tegn på vold.

Behovet for kontrol kan se ud på flere måder. Eksempelvis kan den kontrollerende part gå ekstremt op i, hvor kvinden befinder sig, hvem hun er sammen med, hvilket tøj hun har på, eller om har haft et ærinde på vej hjem fra arbejde eller uddannelse.

Voldsudøveren kan forsøge at bestemme og overvåge kvindens færden eksempelvis med GPS-udstyr – uden at hun ved det. Eller via konstante opkald og SMS’er. Hvis hun ikke svarer eller er et andet sted en aftalt, kan voldsudøverende dukke uanmeldt op.

Kvinden er socialt isoleret

Isolationen af kvinden kan komme gradvist, hvor hun ikke længere mødes med venner, familie og kolleger. Hun melder måske næsten altid afbud – ofte i sidste øjeblik.

Voldsudøveren forbyder hende at se de mennesker, hun holder af.

Voldsudøveren kan også insistere på at hente og bringe hende ved sociale arrangementer og går op i, at hun er meget punktlig med at gå til en aftalt tid.

Kvinden har synlige skader

De synlige skader fra volden kan være blå mærker, brændemærker, brækkede fingre eller arme eller hævelser.

Måske forsøger kvinden at gemme skaderne med tørklæder, ekstra lag tøj eller make-up. Måske bagatellisere hun skaderne eller kan ikke lige give en god forklaring på, hvad der egentligt er sket.

Kvinden mistrives og er ofte syg

Manglende trivsel over en længere periode kan være tegn på vold. Kvinden har måske højt sygefravær fra skole eller arbejde. Hun kan have angst, depression, hovedpine, mavepine eller er træt og udmattet.

Bryd tavsheden

Det værste du kan gøre, er ikke at gøre noget.

Voldsramte kvinder lukker ofte øjnene overfor volden, da det kan være skamfuldt at erkende samt svært at sige højt. En voldsramt kvinde vil typisk isolere sig fra sine venner og familie. Derfor er det vigtigt, at du som pårørende ikke vender det blinde øje til, hvis du har mistanke eller overværer noget, der ikke er acceptabelt.

Hvis du kender en kvinde, der udsættes for vold, så bryd tavsheden og fortæl du er bekymret. Tal gerne med hende, når I er alene og sørg for der ikke er børn til stede, når eller hvis I taler om volden.

Vær respektfuld overfor kvinden og hendes situation. Hun gør det bedste, hun kan. Vis forståelse, omsorg og fortæl hende om muligheden for at søge professionel hjælp enten i form af ophold på krisecenter eller ambulante tilbud. 

Voldsudøveren kan være kvindens partner, ekspartner eller familie og det kan være svært for den voldsramte kvinde at gå fra den person som udøver volden. For mange voldsramte kvinder kan det tage op til flere forsøg at forlade voldsudøveren, da volden normaliseres og bliver en del af hverdagen. Dermed kan kvinden tænke, at hun ikke er udsat for vold og være meget afvisende, når du som pårørende konfronterer hende med volden. Hun kan måske blive decideret vred på dig og tage afstand til dig.

Det er vigtigt, at du respekterer, at kvinden ikke er klar til en konfrontation lige nu. Undgå også at komme med gode råd eller bebrejdende kommentarer. Derimod skal du sikre dig at kvinden ved, at du er der for hende og står til rådighed, hvis hun skulle få brug for det.

Selvom den voldsramte kvinde kan have været vred på dig og måske have følt skyld og skam, husker hun, når hun har brug for det, at du som pårørende har været der for hende og stået til rådighed.

Pas på dig selv

Vi ved, at det kan være svært at være pårørende til en kvinde, der er udsat for vold eller trusler om vold fra nære relationer. Det er naturligt, at du som pårørende kan komme til at føle dig afvist og det kan føles som et stort ansvar, så hvis du har brug for råd og vejledning kan du kontakte os og fortælle, hvad du har set eller hørt. Vi kan hjælpe med at finde ud af, hvad du kan gøre som pårørende. Du kan være anonym, når du ringer.

Hvis der er børn involveret

Hvis du har mistanke eller kendskab til børn som er i et voldeligt forhold, er det din pligt at underrette myndighederne. Det er skadeligt for børn at vokse op med vold – også selvom barnet selv ikke udsættes for den direkte vold. Hvis barnet overværer vold mellem forældrene, vil der her være tale om psykisk vold. Ved at underrette kommunen, kan barnet og den voldsramte kvinde få den nødvendige hjælp.

Her kan du som pårørende få vejledning

  • Du er altid velkommen til at ringe til Bjæverskovhus Kvindekrisecenter for rådgivning og vejledning på telefon 21 69 30 62
  • Døgnåben, landsdækkende hotline via Lev Uden Vold, hvor du altid kan ringe for rådgivning på telefon 1888
  • Som barn eller ung kan du også benytte dig af en anonym brevkasse eller chat- og telefonrådgivning hos Bryd Tavsheden telefon 44 45 20 91

Kontakt Bjæverskovhus Kvindekrisecenter

Ringstedvej 540
4632 Bjæverskov

Telefon: 21 69 30 62

Bjæverskovhus Kvindekrisecenter | Ringstedvej 540 | 4632 Bjæverskov | Telefon 21 69 30 62 | bjaeverskovhus@forenede-care.dk