Hjem Krisecentre Typer af vold

Typer af vold

Her får du et overblik over de forskellige voldsformer. Den nationale hotline, Lev Uden Vold har døgnåbent. Telefon: 1888.

Kom ud af volden – du har ret til et værdigt og trygt liv

Det første skridt til et liv uden vold er at erkende, at du er udsat for vold.

Men hvad er vold?

Vold er ikke blot en lussing eller et hårdt tag i armen. Vold kan tage mange former.

De forskellige former for vold kan godt forekomme samtidig.

Ingen former for vold er i orden. Heller ikke selvom du får at vide, at du opfører dig urimeligt.

Vold i nære relationer kan have alvorlige følger. Følgerne kan både vise sig for dig fysisk, psykisk, socialt, økonomisk og praktisk.

Det skal du ikke leve med.

Fysisk vold

Fysisk vold er f.eks. hvis du af din partner eller familie bliver slået, sparket, holdt fast, skubbet, forsøgt kvalt eller brændt med ting.

Psykisk vold

Psykisk vold er, hvis din partner og familie ydmyger, nedgør, kontrollerer, overvåger, latterliggør eller truer dig. Det kan også ske digitalt f.eks. via sms’er eller sociale medier. Psykisk vold er den mest udbredte voldsform overhovedet.

Stalking

Stalking er en slags psykisk vold, hvor en person systematisk og vedvarende forfølger eller chikanerer dig.

Økonomisk vold

Økonomisk vold er, når økonomien bliver brugt som magtmiddel og du f.eks. bliver forhindret i at råde over egen økonomi eller have egen indtægt, eller hvis du bliver tvunget til at gældsætte dig.

Materiel vold

Materiel vold er, når din partner eller familie ødelægger dine ting med vilje – f.eks. indbo eller personlige ejendele. Måske bliver dine dyrebareste yndlingsting ødelagt for øjnene af dig.

Seksuel vold

Seksuel vold er, når du bliver tvunget eller presset til sex, som du ikke bryder dig om, eller bliver krænket eller nedgjort seksuelt.

Æresrelateret vold

Æresrelateret vold er vold og social kontrol der ofte udøves af flere familiemedlemmer, og sætter familiens ære over dit velbefindende – f.eks ved tvangsægteskaber, opdragelsesrejser, kønslemlæstelse (omskæring af pigebørn), tvang og forbud.

 

Voldsspiralen – når volden normaliseres

Den svenske professor i sociologi, Eva Lundgren er ekspert i vold. Hun har udviklet modellen “Voldsspiralen”, der forklarer hvordan vold i nære relationer udvikles over tid og opleves af de voldsudsatte.

Volden starter ofte i det små med psykisk vold og eskalerer derfra til flere voldstyper. Gradvist bliver volden hyppigere og mere alvorlig.

Samtidig normaliseres og bagatelliseres volden både af den udøveren og af den voldsudsatte og fanger begge parter i et usundt og farligt forhold.

Forenede Care Krisecentre

Bjæverskovhus Kvindekrisecenter

Bjæverskovhus tilbyder ophold for voldsudsatte kvinder og deres evt. ledsagede børn.

Haslevhus Kvindekrisecenter

Haslevhus tilbyder ophold for voldsudsatte kvinder, der samtidigt har et misbrug og/eller psykiatrisk diagnose.

Tårnbyhus LGBT+ Krisecenter

Tårnbyhus tilbyder ophold for alle LGBT+ personer i livskrise.