Hjem Neuro For dig som fagperson Specialiserede neurorehabiliteringsforløb Det faglige team

Det faglige team

På Ringstedhave er vi et tværfagligt team, som vægter høj faglighed, hvor borgeren er den centrale aktør gennem hele rehabiliteringsforløbet.

Rehabiliteringen er en tæt koordineret, tværfaglig indsats. Derfor tilknyttes alle borgere et tværfagligt team.

Teamet består af:

 • Fysio- og ergoterapeut
 • Neuropsykolog
 • Socialrådgiver
 • Sygeplejerske
 • Neuropædagog
 • Audiologopæd (ved behov)
 • Social- og sundhedsassistent

Det tværfaglige samarbejde tager afsæt i hver faggruppes ekspertise om neurorehabilitering. 

Vi har desuden en neurolog ansat, der udfører lægefaglige vurderinger af borgerne og kan sparre med teamet. Neurologen har ansvaret for borgernes medicinforbrug.

Der er daglig supervision og sparring for at styrke den kliniske ressonæring. Dermed kan teamet omkring borgeren arbejde med de mest relevante og meningsfulde interventioner og tiltag, så borgerens mål fra Den Involverende Samtale (DIS) opnås.

Der er meget opmærksomhed om den nyeste viden inden for neurorehabilitering og vi arbejder ligeledes med ”det der virker” for vores borgere. Med stor respekt for borgeren, tager vi udgangspunkt i borgerens nærmeste udviklingszone og opnår herved gode resultater.

Neurorehabiliteringen foregår som et tæt tværfagligt samarbejde, hvor træning foregår døgnet rundt i alle dagligdagsaktiviteter. Mantraet på Ringstedhave er: Alt er træning.

Vi bestræber os på at træne borgeren i at udføre aktiviteter selvstændigt og med så høj kvalitet og sikkerhed som muligt. Det er målet at borgeren kan deltage aktivt i sit eget liv, genvinde tabt funktion og kompensere for eventuelt persisterende funktionsnedsættelse.

Rehabiliteringen tager udgangspunkt i den bio-psyko-sociale model. Det betyder, at borgerens hele liv og situation tages i betragtning. Derfor er borgeren også den centrale aktør i rehabiliteringen. Det er borgerens ønsker og mål som vores indsats tager udgangspunkt i.

Ansvarsområder

Udredning og træning hos fysioterapeut og ergoterapeut

 • Vurdering af funktionsevne
 • Afklaring af ressourcer og begrænsninger i forhold til borgerens mål
 • Afklaring af eventuelle hjælpemidler, støttebehov og bolig
 • Fysioterapeutiske og ergoterapeutiske interventionsmetoder med fokus på daglig livsførelse og mobilitet
 • Mulighed for hjemmetræning (Ringstedhave afholder ikke transportudgifter for borgeren)

Logopæd og neuropsykolog

 • Udredning af kommunikative og kognitive udfordringer
 • Tilrettelæggelse af undervisning-/træningsforløb af ovennævnte
 • Støtte til øget indsigt og accept af de nye livsvilkår

Sygeplejersker samt social- og sundhedsassistenter

 • Træning i hverdagens gøremål i samarbejde med fysio- og ergoterapeuter samt logopæd og neuropsykolog
 • Pleje og observation døgnets 24 timer
 • Samtaler med borgere og pårørende
 • Varetager kontaktpersonrollen

Ernæring

 • Ad hoc inddragelse af diætist
 • Differentiering af kost i forhold til behov

Behov for lægebistand

 • Vi samarbejder med borgerens egen læge, som har behandlingsansvaret – også selvom borgeren er indlagt hos os (i en anden kommune end hjemkommunen)
 • Derudover har vi et samarbejde med et lokalt lægehus, som varetager den akutte behandling efter henvisning fra egen læge

Kontakt os

Cecilie Bolø Østergaard
Forløbskoordinator og audiologopæd

Forenede Care Neuro, Ringstedhave
Ole Hansens Vej 7
4100 Ringsted

Telefon: 20 14 19 11

Bliv klogere på neurorehabilitering

Ved tilmelding får du straks din e-bog med gode råd, tips og tricks for dig, der arbejder med borgere med erhvervet hjerneskade. Du tilmeldes samtidigt Forenede Care Neuros nyhedsbrev, som du når som helst kan afmelde.