Hjem Livet på plejecenter Personalet på plejecentrene

Vores medarbejdere er beboerne og de pårørendes tryghed for korrekt pleje og omsorg

Vi er stolte over vores personale og det arbejde, som de udfører. Forenede Cares medarbejdere er meget dedikerede, og udfører deres arbejde med stor omhu og omsorg for den enkelte beboer og sørger for både pleje og trivsel på plejecentrene.

Kompetente og tilfredse medarbejdere

Vi gør meget for at øge tilfredsheden blandt personalet og sørger for, at de har de kompetencer, der skal til for at udføre deres arbejdsopgaver.

Vores opmærksomhed er også rettet mod, at de pårørende har det godt med vores personale, så de kan være trygge ved, at vi udfører vores arbejde korrekt og leverer den forventede kvalitet i ældreplejen.

Personalet i Forenede Care har en bred erfaring og er typisk uddannede som social- og sundhedshjælpere, social- og sundhedsassistenter og sygeplejersker. Nyuddannet personale har altid en kollega med flere års erfaring ved sin side.

Den samme kontaktperson, hver gang

Hver beboer har en kontaktperson tilknyttet, som er ansvarlig for beboerens pleje, rengøring af bolig, indkøb og lignende. Kontaktpersonen er også de pårørendes kontakt og informerer omkring for eksempel beboerens medicinske situation.

Fast afløserkorps

På alle vores plejecentre har vi et fast respektivt afløserkorps af vikarer, som vi trækker på, når det faste personale er på efteruddannelse, orlov, sygemeldte mv.

Vikarerne i afløserkorpset er alle blevet grundigt introduceret til vores arbejdsgange, til kulturen på det enkelte center, og til de beboere, de er fast tilknyttet. Mange af vores vikarer har en sundhedsfaglig baggrund. De gennemgår alle et målrettet introduktionsprogram og bliver i introduktionsperioden superviseret af vores faste personale. Ligesom med vores faste personale, stiller vi store krav til vikarenes faglighed. 

Vi tilstræber altid, at vores vikarer kommer fast i huset og så vidt muligt er tilknyttet beboere, som de kender. Vores faste afløserkorps sikrer tryghed og kontinuitet for både beboere og pårørende i vores ældrepleje.