Hjem Social Opholdsstedet Vejenhus For fagpersoner Personalet

Tværfagligt personale

På Vejenhus er vores beboere omgivet af pædagogiske medarbejdere. Medarbejderne arbejder alle med at understøtte den unges daglige trivsel og sørger gennem hverdagsaktiviteter for at skabe rum og situationer hvor den unge kan udvikle sig psykisk og socialt.  

Hver pige eller kvinde har mindst en kontaktperson, som følger den unge tæt og følger op på de fastsatte mål for indsatsen. 

Socialrådgiveren understøtter kontakt til den unges hjemkommune og sørger for, at den unge ved behov kan søge råd og vejledning om forsørgelse, beskæftigelse, rettigheder i forbindelse med anbringelse/visitation mv.  

Sygeplejersken er overordnet medicinansvarlig, varetager den sundhedsfaglige indsats, understøtter at den unge forstår omfanget af en eventuel psykiatrisk indsats og afholder generelle sundhedssamtaler herunder i forhold til pubertet, seksualitet og prævention. 

Vejenhus har tilknyttet psykologiske og psykoterapeutiske kompetencer som efter behov varetager samtaler med den unge og er behandlingsansvarlig og understøtter den pædagogiske indsats, som varetages af de øvrige medarbejdere.  

Den daglige ledelse på stedet varetages af centerchef, Connie Sandholm, der har en baggrund som pædagog og de seneste 16 år har beskæftiget sig med ledelse og været forstander af døgntilbud for udsatte borgere.

Kontakt Opholdsstedet Vejenhus

Stilundvej 25
6621 Gesten

Telefon: 24 80 66 70

Vejenhus er medlem af LOS

Opholdsstedet Vejenhus | Stilundvej 25 | 6621 Gesten | Telefon 24 80 66 70 | Vejenhus@forenede-care.dk