Hjem Neuro For dig som fagperson Kurser Viden om neurorehabilitering ABC-koncepterne

ABC-koncepterne

På Ringstedhave arbejder vi blandt andet ud fra ABC-koncepterne. Affolter, Bobath og Coombes.

Hos Forenede Care Neuro, Ringstedhave arbejder vi blandt andet ud fra ABC-koncepterne.

ABC – Affolter, Bobath og Coombes er 3 koncepter der alle benyttes i neurorehabiliteringen i Danmark.

Vi har terapeuter der er uddannet inden for alle koncepter.

Affolter

Affolter er konceptet bag Guidet Interaktionsterapi, hvor borgeren guides med og af terapeuten i hverdagsaktiviteter.

Teorien er at input – taktil og kinestetisk stimuli – fremmer reorganiseringen af hjernen. Dette forudsætter grundlag for bedre adfærd og aktivitetsudførelse – output.

Der er fokus på hypotesedannelse, som betyder at man som person har en hypotese om hvad der skal ske i en given aktivitet. Desuden er problemløsning i aktiviteter et nøgleord.

Nogle personer med erhvervet hjerneskade kan have funktionsnedsættelse i form af nedsat evne til hypotesedannelse og problemløsning. Dette ses ved nedsat evne til at forstå hvad en aktivitet går ud på.

Vi benytter denne form for træning med borgere der blandt andet har apraksi (nedsat evne til at bruge genstand korrekt), nedsat initiativ og nedsat forståelse. Vi guider borgerne med vores hænder oven på deres, således at de får tydelige taktile input undervejs, og således at de udfører aktiviteten rigtigt.

Vi guider borgerne i deres vanlige rutiner og daglige gøremål, som påklædning, vask, brygning af kaffe, måltider osv. Alt afhængig af niveau kan borgeren guides liggende, siddende eller stående. De bliver guidet på deres stuer og i træningskøkkenet alt afhængig af aktiviteten.

Det er primært terapeuter, der benytter Guidet Interaktionsterapi i deres daglige træning, men tankerne bag konceptet, om at borgerne guides fysisk foregår i alle vagtlag og udføres af alle sundhedspersonaler. Ved måltider er der fx fokus på at guide edn lammede arm til at drikke frem for at borgeren ”bare” bruger den raske arm til alt.

Bobath

Bobath konceptet handler om organisering af motorisk kontrol og bevægelse.

Med kroppens muskler kan vi bevæge os. Men når skaden er sket, er der områder i hjernen der er så påvirket at bevægelse og styring i arme og ben er nedsat eller går tabt

Med Bobath-konceptet er det terapeutens opgave at støtte borgeren i at genindlære normale bevægelser med mindst mulig kompensation. Dette gøres ved at facilitere til muskelaktivitet i et normalt bevægemønster.

At facilitere betyder at man med terapeutens hænder hjælper med at stimulere den muskel, der skal aktiveres.

Ved analyse af borgerens aktivitetsudførelse, vil terapeuten spore sig ind på hvad der skal trænes på. Ofte er nedsat postural kontrol, som er evnen til at opretholde balance og kontrol fra truncus (mave/ryg region) en hæmmende faktor. Hvis ikke der er stabilitet i truncus, bliver brugen af arme og ben ikke optimal, kompenserende og ikke normal.

Bevægelserne udføres ofte i velkendte aktiviteter, som påklædning, da hjernen lettere kan genkalde disse daglige aktiviteter. Her fremmer terapeuten bevægelser undervejs, med fokus på kvalitet og normalisering. Der er fokus på at fremme borgerens normale bevægemønster i aktiviteter.

Coombes

Coombes er konceptet bag F.O.T.T. Det står for Facio-Oral-Trakt-Terapi.

I Danmark er det ergoterapeuter (og logopæder) der varetager genoptræning af spise/synke problematikker (dysfagi) samt ansigtspareser. Her er fokus at arbejde på de problematikker der forårsager nedsat evne til at spise/drikke og kommunikere (både verbalt og non-verbalt).

Undersøgelse af årsager og dermed behandlingsform er essentiel for at fx kunne vælge den rigtige form for behandling af et slapt ganesejl eller nedsat sensibilitet i svælget. Affolter og Bobath bliver ofte brugt i kombination med Coombes konceptet, da tanken om normal bevægemønstre er relevante for evt. problemer i ansigt, mund og svælg. Desuden guides (med Guidet Interaktionsterapi) borgere ofte til at spise, da det klargøre spiselysten og forståelse for spisning.

Når en borger har dysfagi kan de have svært ved at synke den normale kost og væske som de kunne før skaden. Dysfagi kan svække synkefunktionen således at det kan være svært at transportere maden tilbage til svælget, at rense mundhulen eller synke uden at fejlsynke maden. En dysfagi kan forårsage fejlernæring, væskemangel, lungebetændelse og i værste tilfælde kvælning. Der er forskellige former for kost, som er mere tygge- og synkevenlige end andre.

Ringstedhave følger Den Nationale Kosthåndbog med hensyn til konsistenser af væske og mad.

Det er ergoterapeutens opgave at vurdere hvilke konsistenser borgeren kan spise og drikke. Ergoterapeuterne vurdere løbende konsistenser samt spise situation og udgangsstilling. Det kan være en udfordring for nogle borgere at fokusere på det at spise, hvis der er andre tilstede. Desuden er udgangsstillingen, dvs siddestillingen essentiel for blandt andet at optimere synkeeffektiviteten og kvaliteten samt at kunne beskytte luftveje ved fejlsynk.

Derudover udarbejder ergoterapeuterne en anvisning til hvordan måltider foregår hvis og når borgerne kan spise og drikke. Alle faggrupper følger disse anvisninger.

Vi gør det, der skal til for den enkelte

Selvom vi er stolte af at benytte disse velkendte koncepter, er vi heller ikke blege for at se på alternativer.

Vi bruger det, der virker for den enkelte!

Desuden kan koncepterne ikke stå alene. Derfor benytter vi også el-stimulation i form af både Vitalstim og NMES. Derudover bl.a. neurodynamik, funktionstræning og aktivitetstræning i f.eks. træningskøkkenet.

Der er stor diversitet i vores borgeres funktionsniveau efter skaden, samt deres kultur, uddannelse og personlighed. Derfor ser vi på hele mennesket, med udfald, baggrund, motivation, roller og vaner samt potentiale og derfra vælge, sammen med borgeren de mest optimale træningsmetoder for lige netop den borger.

Kontakt os

Cecilie Bolø Østergaard
Forløbskoordinator og audiologopæd

Forenede Care Neuro, Ringstedhave
Ole Hansens Vej 7
4100 Ringsted

Telefon: 20 14 19 11

Bliv klogere på neurorehabilitering

Ved tilmelding får du straks vores e-bog med gode råd, tips og tricks for dig, der arbejder med borgere med erhvervet hjerneskade. Du tilmeldes samtidigt Forenede Care Neuros nyhedsbrev, som du når som helst kan afmelde.