Hjem Neuro For dig som fagperson Kurser Viden om neurorehabilitering ABC og andre neuro-koncepter

ABC og andre neuro-koncepter

Læs mere om de mest anvendte og effektive koncepter i neurorehabilitering.

ABC-koncepterne

Affolter


Affolter er konceptet bag Guidet Interaktionsterapi, hvor borgeren guides med og af terapeuten i hverdagsaktiviteter.
Teorien er at input – taktil og kinestetisk stimuli – fremmer reorganiseringen af hjernen. Dette forudsætter grundlag for bedre adfærd og aktivitetsudførelse – output.

Der er fokus på hypotesedannelse, som betyder at man som person har en hypotese om hvad der skal ske i en given aktivitet. Desuden er problemløsning i aktiviteter et nøgleord.

Nogle personer med erhvervet hjerneskade kan have funktionsnedsættelse i form af nedsat evne til hypotesedannelse og problemløsning. Dette ses ved nedsat evne til at forstå hvad en aktivitet går ud på.

Vi benytter denne form for træning med borgere der blandt andet har apraksi (nedsat evne til at bruge genstand korrekt), nedsat initiativ og nedsat forståelse. Vi guider borgerne med vores hænder oven på deres, således at de får tydelige taktile input undervejs, og således at de udfører aktiviteten rigtigt

Vi guider borgerne i deres vanlige rutiner og daglige gøremål, som påklædning, vask, brygning af kaffe, måltider osv. Alt afhængig af niveau kan borgeren guides liggende, siddende eller stående. De bliver guidet på deres stuer og i træningskøkkenet alt afhængig af aktiviteten.

Det er primært terapeuter, der benytter Guidet Interaktionsterapi i deres daglige træning, men tankerne bag konceptet, om at borgerne guides fysisk foregår i alle vagtlag og udføres af alle sundhedspersonaler. Ved måltider er der fx fokus på at guide edn lammede arm til at drikke frem for at borgeren ”bare” bruger den raske arm til alt.
Guiding af borgers hånd, der skærer i et æble i skiver

Bobath

Bobath konceptet handler om organisering af motorisk kontrol og bevægelse.

Med kroppens muskler kan vi bevæge os. Men når skaden er sket, er der områder i hjernen der er så påvirket at bevægelse og styring i arme og ben er nedsat eller går tabt

Med Bobath-konceptet er det terapeutens opgave at støtte borgeren i at genindlære normale bevægelser med mindst mulig kompensation. Dette gøres ved at facilitere til muskelaktivitet i et normalt bevægemønster.

At facilitere betyder at man med terapeutens hænder hjælper med at stimulere den muskel, der skal aktiveres.

Ved analyse af borgerens aktivitetsudførelse, vil terapeuten spore sig ind på hvad der skal trænes på. Ofte er nedsat postural kontrol, som er evnen til at opretholde balance og kontrol fra truncus (mave/ryg region) en hæmmende faktor. Hvis ikke der er stabilitet i truncus, bliver brugen af arme og ben ikke optimal, kompenserende og ikke normal.
Bevægelserne udføres ofte i velkendte aktiviteter, som påklædning, da hjernen lettere kan genkalde disse daglige aktiviteter. Her fremmer terapeuten bevægelser undervejs, med fokus på kvalitet og normalisering. Der er fokus på at fremme borgerens normale bevægemønster i aktiviteter.Facilitering af borger

Coombes


Coombes er konceptet bag F.O.T.T. Det står for Facio-Oral-Trakt-Terapi.

I Danmark er det ergoterapeuter (og logopæder) der varetager genoptræning af spise/synke problematikker (dysfagi) samt ansigtspareser. Her er fokus at arbejde på de problematikker der forårsager nedsat evne til at spise/drikke og kommunikere (både verbalt og non-verbalt).

Undersøgelse af årsager og dermed behandlingsform er essentiel for at fx kunne vælge den rigtige form for behandling af et slapt ganesejl eller nedsat sensibilitet i svælget. Affolter og Bobath bliver ofte brugt i kombination med Coombes konceptet, da tanken om normal bevægemønstre er relevante for evt. problemer i ansigt, mund og svælg. Desuden guides (med Guidet Interaktionsterapi) borgere ofte til at spise, da det klargøre spiselysten og forståelse for spisning.

Når en borger har dysfagi kan de have svært ved at synke den normale kost og væske som de kunne før skaden. Dysfagi kan svække synkefunktionen således at det kan være svært at transportere maden tilbage til svælget, at rense mundhulen eller synke uden at fejlsynke maden.

En dysfagi kan forårsage fejlernæring, væskemangel, lungebetændelse og i værste tilfælde kvælning. Der er forskellige former for kost, som er mere tygge- og synkevenlige end andre

Ringstedhave følger Den Nationale Kosthåndbog med hensyn til konsistenser af væske og mad.

Det er ergoterapeutens opgave at vurdere hvilke konsistenser borgeren kan spise og drikke. Ergoterapeuterne vurdere løbende konsistenser samt spise situation og udgangsstilling. Det kan være en udfordring for nogle borgere at fokusere på det at spise, hvis der er andre tilstede. Desuden er udgangsstillingen, dvs siddestillingen essentiel for blandt andet at optimere synkeeffektiviteten og kvaliteten samt at kunne beskytte luftveje ved fejlsynk.

Derudover udarbejder ergoterapeuterne en anvisning til hvordan måltider foregår hvis og når borgerne kan spise og drikke. Alle faggrupper følger disse anvisninger.

Kinaestetics

Er et koncept der bygger på bevægelsesvidenskab. Det handler om øvelsen i at se, kende og fremme det naturlige bevægemønstre hos personen i rehabilitering med mindst mulig belastning af personalet. Med denne teknik får personen i rehabilitering mulighed for at være så aktiv som muligt uden skæve vrid og en skæv anvendelse af egen krop, der er forandret efter hjerneskade, men derimod integrerer begge kropshalvdele og aktiverer hele kroppen under bevægelse, mobilitet (forflytning) osv.

Grundlæggende arbejder man under konceptet med vægtforskydning, vægtfordeling, tyngdekraftens magt, udgangsposition for udførelse (både hos personen i rehabilitering, men også for personalet), tempo og analyse af bevægelse. Således går man eksempelvis hen og får personen i rehabilitering til at være aktivt deltagende under et rul i seng fra rygliggende til sideliggende ved at man med sine hænder ”fortæller” hvor personen skal spænde/trykke/trække (ex. bøje et ben og træde ned i madrassen, løfte hovedet, trille overkrop og række indover brystet) og hvor man skal slappe af/slippe/lade tyngden hjælpe til for at skabe en bevægelse.

En grundtanke er, at hvis opgaven eller aktiviteten er for hård for personen i rehabilitering, eller personalet, skal man gentænke og analysere. Her kan man kigge på måden personalets hænderne ”fortæller” hvad personen skal, på omgivelsernes tilrettelæggelse og udgangsposition, på kommunikationen/interaktionen dem imellem eller tempoet.Kinaestetics-træning med borger på en briks

Neurodynamik

Et koncept der helst skal arbejdes med tværfagligt.

Nervevævet anslås til at være 30 km langt. Nervevævet er en sammenhængende enhed i kroppen. Sætter man en nerve på stræk ét sted i kroppen kan man få øje på eventuel stramhed et andet sted. Er nervevævet meget stramt i et område vil alt vævet i området ofte skulle arbejdes med i et dynamisk tempo. En nerve kan ikke tåle et langvarigt stræk, da det ilter meget dårligt.
Et stramt nervevæv vil kunne begrænse fuld bevægelighed i kroppen og dermed besværliggøre eller umuliggøre en aktivitet. Eksempelvis kan det være svært at rejse sig op og gå hvis nervevævet er stramt.

Nervevævet vil i grelle tilfælde kunne holde en person i rehabilitering fra at kunne strække knæene helt ud samt rette hofte og ryg op, og må i de tilfælde, påbegynde gangtræning i krumbøjet stilling. Dette kræver langt større muskelkraft end når kroppen kan stå/gå i oprejst stilling.

Lejring i Neutralstilling (LIN)

Hvil af hjerne og krop er et meget vigtigt element for at neurorehabiliteringen bliver effektiv.

Når borger lægges til hvil, pakkes kroppen med dyner, puder og packs i det vi kalder en neutralstilling. Hermed støttes kroppen bedst mulig til afslapning.

Lejringen er bedst når kroppen understøttes i en stilling hvor alle led er mindst muligt belastet, og der er en god trykfordeling. Derved slapper kroppen bedst af og bliver klar til næste træning.

Læs mere om LIN her

Kontakt os

Cecilie Bolø Østergaard
Forløbskoordinator og audiologopæd

Forenede Care Neuro, Ringstedhave
Ole Hansens Vej 7
4100 Ringsted

Telefon: 20 14 19 11

Bliv klogere på neurorehabilitering

Ved tilmelding får du straks din e-bog med gode råd, tips og tricks for dig, der arbejder med borgere med erhvervet hjerneskade. Du tilmeldes samtidigt Forenede Care Neuros nyhedsbrev, som du når som helst kan afmelde.