Hjem Stine Louise Eising

Stine Louise Eising

Stine Louise Eising deltager på Folkemødet 2023 med følgende dagsordner:

  • Sådan supplerer vi private kommunerne – det specialiserede område i fremtiden
  • Regeringsgrundlaget – sådan realiserer vi frisættelsen af velfærd
  • Offentlig-privat – sådan kommer vi længere med svenske erfaringer

Book hende som debattør eller til en kop kaffe.

Danmark står over for en stor opgave. Den danske velfærd er alvorligt udfordret og nye metoder må tages i brug, og dem taler Stine gerne mere om.

Regeringen har sagt, de vil lave en gennemgribende frisættelse af velfærden. Jeg er klar til at hjælpe dem. Som privat aktør har vi en helt særlig hands-on viden om modstand i nuværende regler og modvind i dele af det politiske Danmark. Men vi har også fantastisk gode erfaringer med at supplere det offentlige, hvor de eksisterende løsninger ikke er tilstrækkelige. Sidste år åbnede vi fx Danmarks første krisecenter for LGBT+ personer. Fordi vi er private, kan vi skabe den slags alternativer – der er brug for os.

Stine Louise Eising, CEO hos Forenede Care Danmark

Skytte­gravskrig mellem offent­lige og private aktører koster trovær­dighed og kvalitet

Skyttegravskrigen mellem private og offentlige aktører skal indstilles. Det stiller krav til de to aktører om at sætte brugerne i fokus i stedet for systemet

Læs debatindlægget her ->

Her er tre konkrete råd til flere varme hænder i plejesektoren

Valgkampen bød vanen tro på overbudspolitik på velfærdsområdet. Baggrunden er soleklar. Vi lever længere og sundere, hvilket med en fremskrivning giver 400.000 flere ældre over 65 år inden 2050. Det stiller selvfølgelig krav til vores pleje- og omsorgssektor, hvis vi fortsat skal yde tilbud med den fornødne kvalitet.

Læs debatindlægget her ->

Udsatte mænd bliver andenrangsborgere, når mandekrisecentre droppes på grund af nabofrygt

Mænd på krisecentre er ofre for vold – ikke udøvere af den. Men naboernes fordomme om beboerne afholder lokalpolitikere fra at give plads til at oprette mandekrisecentre. Det bidrager til at sprede skræmmebilleder, skriver administrerende direktør i Forenede Care, Stine Louise Eising von Christierson, i dette debatindlæg

Læs debatlindlægget her ->

Debat: Psykiatriområdet er et CPR-nummerlotteri

Der bliver ofte talt om det store postnummerlotteri på grund af forskellen mellem kommunale tilbud. Men på psykiatriområdet er der nærmere tale om et CPR-nummerlotteri. Skæbnen for mange i psykiatrien afhænger nemlig i høj grad af kontaktpersonen i kommunen. Og konsekvenserne kan være uoverskuelige.

Læs debatindlægget her ->

Vil Trine Bramsen ændre lovgivningen og for alvor træde i karakter som minister for LGBT+?

Den store overrepræsentation af LGBT+-personer blandt voldsofre er et problem, som der bør gøres noget ved politisk.

Læs debatindlægget her ->

LGBT+-personer i voldelige forhold har brug for et krisecenter målrettet dem

Bi- og homoseksuelle udsættes oftere for partnervold end heteroseksuelle. Samtidig frygter mange LGBT+-personer, hvordan deres kønsidentitet og seksualitet opfattes på de nuværende krisecentre. Derfor er der brug for specialiserede tilbud, skriver direktør i Forenede Care, Stine Louise Eising von Christierson, og sekretariatschef i LGBT+ Danmark, Susanne Branner Jespersen, i denne kronik

Læs kronikken her ->

Stop mistænkeliggørelsen af private aktører, hvis nutidens velfærdsproblemer skal løses

I dag er det politiske fokus mere på hvem, der må løse opgaverne, end hvordan og med hvilken kvalitet, de bliver løst. Det er en politisk-ideologisk tanke, der er næret af, at mantraet »man må ikke tjene penge på velfærd« og »det offentlige er den eneste legitime udbyder« har fået lov at brede sig og i dag styrer den måde, vi taler om velfærd.

Læs debatindlægget her ->

Privat omsorgsaktør: Enhedslistens forslag er socialwashing og non-profit-fantasier af værste skuffe

Enhedslisten har forslået, at udsatte kun må få hjælp af private aktør, hvis de er non-profit. Det bygger på uholdbare antagelser og en manipulerende ‘socialwashing’ af velfærdspolitik, skriver Forenede Cares direktør.

Læs debatindlægget her ->

Krisecenter-direktør: Valgskamps-polemik fjerner fokus og skader de voldsramte

Det er provokerende, når kandidater og partier gør det til et centralt tema i valgkampen, om vi skal have mere eller mindre offentlig eller privat drift af velfærden i kommunerne. Det fjerner fokus fra brugeren, og det skader de voldsramte, skriver Stine Louise Eising von Christierson.

Læs debatindlægget her ->

Geografisk nærhed giver ikke nærhed for brugeren – tværtimod

Hvis vi skal skabe tilfredsstillende forhold for den stigende andel af danskerne med behov for ekstra hjælp i hverdagen, så kræver det et opgør med den udbredte misforståelse, at geografisk nærhed også er lig med følelsen af nærhed for brugeren. Det handler nemlig i højere grad om oplevelsen af at blive taget hånd om, forstået og mødt af kompetente fagpersoner med tid til at tage både brugeren og de pårørende alvorligt.

Læs kommentaren her ->

Debat: Voldsramte kvinder efterlades for ofte til isolation og ensomhed

I dag bliver alt for mange voldsramte kvinder overladt til sig selv efter endt ophold på et krisecenter. Ofte i en ny kommune og helt uden netværk efter at være kommet ud af typisk årelange forhold med både fysisk og psykisk vold.

Læs debatindlægget her ->

Vold kan ramme alle køn: Skal lovgivningen ikke snart hjælpe mændene op fra glaskælderen?

Det er håbløst forældet, at lovgivningen kun sikrer kvinder ret til krisehjælp, når vold og overgreb er et problem, der kan ramme enhver.

Læs debatindlægget her ->

Direktør: ‘Else-sagen’ foregår hver dag på handikapområdet

Svigt på landets bosteder på handikapområdet forekommer alt for hyppigt.

Læs debatindlægget her ->

Cpr-nummeret afgør din skæbne, når du er udsat for vold i hjemmet

Der er kun adgang til den store hjælpepakke, hvis dit cpr-nummer slutter på et lige tal.

Læs debatindlægget her ->

Pleje og omsorg – tilpasset den enkelte

Hvordan kan vi skabe de bedst mulige rammer i vores pleje af – og omsorg for – de mange danskere, der har behov for kvalificerede velfærdstilbud indenfor fx ældrepleje, psykiatri og tilbud om ophold på krisecenter? Det ser Forenede Care nærmere på i denne podcastserie.

Forventninger til fremtidens plejesektor

Psykiatrien

Ældreplejen til debat

Krisecentre

Ressourcer og kvalificeret arbejdskraft