Hjem Social Opholdsstedet Vejenhus For fagpersoner Visitation og samarbejde

Vejenhus samarbejder tæt med visiterende/anbringende kommune, om de optillede mål og eventuelle justeringer finder sted i et tæt samarbejde samt begrundes med udgangspunkt i en evaluering af effekten af den hidtidige indsats.

Vi opfordrer til afholdelse af statusmøder jf. den lovpligtige opfølgningsfrekvens. Uanset afholdelse af møder leverer Vejenhus altid den nødvendige løbende skriftlige dokumentation.

Vejenhus betragter den udarbejdede handleplan som et vigtigt arbejdsredskab som beskriver målene for indsatsen på Vejenhus. Dette sker altid i tæt samarbejde med anbringende myndighed.

Kontakt Opholdsstedet Vejenhus

Stilundvej 25
6621 Gesten

Telefon: 24 80 66 70

Vejenhus er medlem af LOS

Opholdsstedet Vejenhus | Stilundvej 25 | 6621 Gesten | Telefon 24 80 66 70 | Vejenhus@forenede-care.dk