Hjem Social Opholdsstedet Vejenhus For fagpersoner Visitation og samarbejde

Vejenhus samarbejder tæt med visiterende/anbringende kommune, om de optillede mål og eventuelle justeringer finder sted i et tæt samarbejde samt begrundes med udgangspunkt i en evaluering af effekten af den hidtidige indsats.

Vi opfordrer til afholdelse af statusmøder jf. den lovpligtige opfølgningsfrekvens. Uanset afholdelse af møder leverer Vejenhus altid den nødvendige løbende skriftlige dokumentation.

Vejenhus betragter den udarbejdede handleplan som et vigtigt arbejdsredskab som beskriver målene for indsatsen på Vejenhus. Dette sker altid i tæt samarbejde med anbringende myndighed.

Takster

Fordeling og definition af direkte borgerrelaterede støttetimer i henhold til taksten §66 og §107:

Gennemsnitligt antal støttetimer pr. ugeTakst pr. årTakst pr. månedTakst pr. døgn
Takst-niveau 142,29 timer1.255.600103.2003440,-
  • Grundtaksten er udgangspunktet for indskrivning af alle borgere.
  • Takstniveauerne bevilliges af myndighed jf. den konkrete borgers støttebehov og reguleres løbende herefter med forudgående bevilling fra myndighed.

Udslusning

Den gode udslusning starter allerede ved indskrivning, hvor der er et fokus på hvad den unge har af kompetencer, og hvad der skal til for at den unge kan leve en selvstændigt liv.  

Vi ønsker at skabe et udslusningsforløb, der giver en blød overgang til et ungdomsliv og netværk som kan understøtte den enkelte efter endt ophold på Vejenhus.

Senest et halvt år før den unge fylder 18 år, skal der tages stilling til, hvorvidt opholdet skal fortsætte.

Det er Vejenhus’ intention, at opholdet fortsætter indtil den unge har tilegnet sig tilstrækkelige færdigheder til at kunne begå sig på egen hånd. Vurdering heraf laves i samarbejde med bevilligende kommune.

Udslusningsperioden kan være varierende, det vil blive fastlagt i en handleplan som sker i samarbejde med den anbringende myndig og den unge.

I udslusningsperioden vil indsatsplanen, som tager udgangspunkt i handleplanen fra bevilligende kommune, lægge op til at den unge opnår kompetencer, som den unge skal gøre brug af efter en udflytning. Det kan være selv at kunne betale regninger, fastholde skole eller uddannelse, indkøb, holde egen lejlighed, sociale fællesskaber mv.

Kontakt Opholdsstedet Vejenhus

Stilundvej 25
6621 Gesten

Telefon: 24 80 66 70

Vejenhus er medlem af LOS

Opholdsstedet Vejenhus | Stilundvej 25 | 6621 Gesten | Telefon 24 80 66 70 | Vejenhus@forenede-care.dk