Hjem Social Opholdsstedet Vejenhus For fagpersoner Målgruppe

Hvem der kan henvises til Vejenhus

Opholdsstedet Vejenhus har plads til 9 unge piger og kvinder fra 12-23 år med en særlig sårbarhed, som ikke kan opholde sig i eget hjem, og som har brug for pædagogisk støtte.

De unge kvinder opholder sig midlertidigt på Vejenhus og modtager under opholdet omsorg, støtte og behandling samt eventuelt understøttelse af fortsat behandling i psykiatrisk regi samt pædagogisk intervention. 

Hvem vi ikke kan modtage

Vejenhus modtager ikke unge som har et aktivt misbrug af alkohol eller euforiserende stoffer. Vi samarbejder ved behov med det etablerede psykiatriske behandlingssystem, men varetager ikke opgaver, som åbenlyst hidrører her, herunder unge i en ufravigelig suicidal tilstand, unge med ubehandlede spiseforstyrrelser og unge med ubehandlede psykotiske gennembrud.

Kontakt Opholdsstedet Vejenhus

Stilundvej 25
6621 Gesten

Telefon: 24 80 66 70

Opholdsstedet Vejenhus er medlem af LOS

Opholdsstedet Vejenhus | Stilundvej 25 | 6621 Gesten | Telefon 24 80 66 70 | Vejenhus@forenede-care.dk