Hjem Social Opholdsstedet Vejenhus For fagpersoner Familien og de pårørende

Familie og venner er stadig vigtige

På Vejenhus er de pårørende vigtige for, at vi sammen kan hjælpe den unge.

Vores afsæt er, at ikke kun den unge pige ønsker forandring i eget liv, men at de pårørende omkring den unge også ønsker at støtte op om denne forandring til et gladere liv.

I Vejenhus inddrages de pårørende som fx forældrene i et løbende samarbejde, med fokus på DAT (dialektisk adfærdsterapi), hvor forældrene støttes i et bedre samarbejdet med den unge pige. Det er en metode til aktivt at inddrage forældre både med hensyn til en mindre konfliktskabende dialog med den unge og øvrig støtte til en bedre relation med den unge på Vejenhus.

Vi tager gerne imod besøg

Familie og venner er velkommen på besøg hos de unge på Vejenhus og når vi afholder arrangementer.

Besøg skal foregå efter aftale og med respekt for at Vejenhus´ regler skal overholdes. Samværsaftalerne aftales individuelt og i overensstemmelse med aftaler med anbringelseskommunen.

Kontakt Opholdsstedet Vejenhus

Stilundvej 25
6621 Gesten

Telefon: 24 80 66 70

Opholdsstedet Vejenhus er medlem af LOS

Opholdsstedet Vejenhus | Stilundvej 25 | 6621 Gesten | Telefon 24 80 66 70 | Vejenhus@forenede-care.dk