Hjem Social Opholdsstedet Vejenhus For fagpersoner Faglige tilgange

Vi gør det, der virker

Opholdsstedet Vejenhus’ grundlæggende pædagogiske tilgange er den narrative metode, anerkendende tilgang og DAT.

Personalet på Vejenhus modtager månedlig sagssupervision af ekstern supervisor for at understøtte, at de faglige tilgange anvendes i overensstemmelse med formålet og de unges handleplaner.

Hver af de unge mennesker er unikke og vi bruger derfor mange kræfter på at lære den enkelte at kende, så vi møder hende bedst muligt.

Vi er nysgerrige på de bagvedliggende årsager til den unges adfærd. Når vi kender baggrunden for, at den unge gør som hun gør, kan vi støtte hende i at foretage varige hensigtsmæssige ændringer.

Målet ved opholdet på Vejenhus er at den unge, skal støttes til at mestre egne følelser og relationer på en mere stabil og hensigtsmæssig måde, hvilket også vil give den unge en bedre trivsel.

Narrativ metode

I den narrative tænkning fokuseres der på, hvordan mening og sammenhæng skabes via fortællinger. Narrativ kommunikation går ud på at skabe en ramme for samtale og beskrivelser, hvor den enkelte beboer får mulighed for at skabe alternative fortællinger om sig selv og sit liv. En ny måde at strukturere og forstå ens erfaringer på. 

Anerkendende tilgang

Det grundlæggende synspunkt i anerkendende tilgang er, at den unge er et helt menneske, der har ressourcer og mulighed for at udvikle sig. De unge bliver mødt i deres behov med et åbent og anerkendende sind, hvor de støttes i de udfordringer, de oplever.

DAT, Dialektisk Adfærds-Terapi

På Vejenhus er vores fælles faglige fundament Dialektisk Adfærdsterapi (DAT). Metoden er en særlig virksom behandlingsform til at behandle mennesker der har problemer med følelsesregulering og emotionelt ustabile personlighedstræk. Metoden er effektiv på blandt andet selvskade, selvmordsadfærd, depression og angst.

Vores tilgang til Dialektisk Adfærdsterapi med de unge er ugentlige samtaler med fokus på DAT-redskaber og de aftaler, der tidligere er indgået med den unge.

Der hvor det giver mening laver vi gruppesamtaler, hvor de unge kan spejle sig i hinanden.

På Vejenhus har man også en ugentlig samtale med en psykolog eller psykoterapeut for at understøtte en fælles retning i DAT-metoden og udviklingen for den unge.

DAT giver den unge og de pårørende konkrete redskaber, ikke kun når de unge piger bor på Vejenhus, men også ved udflytning til et mere selvstændigt liv efterfølgende.

Sammen med den unge laves der en liste over individuelle og konkrete krisefærdigheder, så den unge i dagligdagen øver at håndtere følelser og konflikter på en mere sund måde.

Dette sikrer i sidste ende, at den unge ved udslusning fra Vejenhus er mere stabil i relationerne og håndteringen af egne følelser.

Kontakt Opholdsstedet Vejenhus

Stilundvej 25
6621 Gesten

Telefon: 24 80 66 70

Vejenhus er medlem af LOS

Opholdsstedet Vejenhus | Stilundvej 25 | 6621 Gesten | Telefon 24 80 66 70 | Vejenhus@forenede-care.dk