Hjem Social Opholdsstedet Vejenhus For fagpersoner

For fagpersoner

Opholdsstedet er for unge piger og kvinder mellem 12-23 år, der lider af depression, angst, selvskadende adfærd eller tilknytningsforstyrrelse.

Målgruppe

Serviceloven §66 og §107. Sårbare unge mellem 12-23 år.

Personale

Vi har et tværfagligt pædagogisk personale.

Visitation og samarbejde

Vi arbejder tæt sammen med den anbringende kommune.

De fysiske rammer

Vi har en stor hyggelig landejendom.

Fagbøger for personer der arbejder med den narrative metode og anerkendende tilgang og DAT og RBP
Bostedet Vejenhus

Faglige tilgange

Vi arbejder med den narrative metode, anerkendende tilgang og DAT

Samarbejdet med familie og venner

De pårørende er stadig vigtige.

Opholdsstedet Vejenhus | Stilundvej 25 | 6621 Gesten | Telefon 24 80 66 70 | Vejenhus@forenede-care.dk