Hjem Social Opholdsstedet Vejenhus For den unge Relationen til familie og venner

Relationen til familie og venner

Vejenhus er for dig mellem 12-23 år.

På Vejenhus er det vigtigt, at du som ung får støtte til at bevare din kontakt til din familie.

Nogle unge hos os, kan dette selv, og så vil vi kun hjælpe med konkrete aftaler om besøg af fx forældre og søskende regelmæssigt.

Nogle har behov for at ses hver anden uge og for andre er det bedre, at der går længere tid imellem. Dette afklarer vi sammen, når du flytter ind, for vi ved at nogle unge og familier har behov for mere støtte til at være sammen.

Vi støtter jer – også når det er svært

Det er naturligt at man som ung i en periode kan have svært ved at bevare kontakten til familien, måske fordi man er uvenner eller lignende.

På Vejenhus støtter vi dig og din familie til at finde en bedre måde at tale sammen, også om jeres konflikter.

Vi arbejder i huset med Dialektisk Adfærdsterapi (DAT) som blandt andet fokuserer på den interne måde at tale sammen på i familien, så du som ung kommer til at opleve dig forstået af din familie. Samtidigt vil din familie få støtte til fx konflikthåndtering.

Kontakt Vejenhus

Stilundvej 25
6621 Gesten

Telefon: 24 80 66 70

Opholdsstedet Vejenhus | Stilundvej 25 | 6621 Gesten | Telefon 24 80 66 70 | Vejenhus@forenede-care.dk