Hjem Social Opholdsstedet Vejenhus For den unge Dagligdagen

Dagligdagen

Vejenhus er for dig mellem 12-23 år.

Du er ekspert i dit eget liv

På Vejenhus er vores fundament, at du er ekspert i dit eget liv, hvilket i praksis for os og dig som bor her, betyder at du løbende bliver støttet i at være en aktiv part i dit eget liv med selv- og medbestemmelse.

Mange unge kommer med oplevelsen af at de voksne omkring dem, ikke lytter og tager de unge med i processen. Du vil løbende blive spurgt til, hvad du ønsker her på Vejenhus.

Vi tænker dig ind som en naturlig del af samarbejdet, både i relationen til kommunen og andre i netværket omkring dig.

På Vejenhus ønsker vi også, at du er en del af vores regelmæssige beboermøder så du sikres at have en stemme i huset også i de praktiske ting.

Den daglige struktur

På Vejenhus mener vi at det er vigtigt at alle har en fast struktur i hverdagen, såsom skolegang, praktik eller arbejde. Da der på Vejenhus bor børn og unge fra 12 år og opefter, er der altid en sovende nattevagt. Dagvagten møder ind kl. 06.30, hvorefter beboerne vågner og alle gør sig klare til skolegang/arbejde.

Ved hjemkomsten fra skole eller arbejde vil der være individuelle aftaler og praktiske opgaver i huset, såsom tøjvask, oprydning på eget værelse og fælles badeværelse, DAT lektier, mindfulness, motion, samtale med din kontaktperson osv. På Vejenhus støtter personalet den unge i dette. 

KL. 17.30 serveres der aftensmad med efterfølgende fælles oprydning og madpakkelavning til næste dag. Aftensmaden spiser vi sammen, hvor vi alle får en snak om hvordan dagen har været. Dette gør vi for at sikre at alle beboerne får den omsorg og støtte de har behov for.

Resten af aftenen indtil kl. 21.30 er der mulighed for at være en del af fællesskabet i huset, med at se tv, spille spil, tale sammen eller lignende, men fra kl. 21.30 er der ro i fællesrummet og alle går på egne værelser.

I weekenderne er der brunch fra kl. 10.00 hvorefter der er mulighed for individuelle aftaler med fx familie eller venner både lørdag og søndag.

Aftensmaden serveres også i weekenden kl. 17.30 med efterfølgende oprydning og søndag laver alle madpakker, hvorefter der er mulighed for at være sammen i fællesrummene.

Fredage og lørdage lukkes fællesrummene efter aftale med personalet.

Kontakt Vejenhus

Stilundvej 25
6621 Gesten

Telefon: 24 80 66 70

Opholdsstedet Vejenhus | Stilundvej 25 | 6621 Gesten | Telefon 24 80 66 70 | Vejenhus@forenede-care.dk