Hjem Social Opholdsstedet Vejenhus

Opholdsstedet Vejenhus

Opholdsstedet er for unge piger og kvinder mellem 12-23 år, der lider af depression, angst, selvskadende adfærd eller tilknytningsforstyrrelse.

For sårbare piger og kvinder

Opholdsstedet Vejenhus er for piger og kvinder mellem 12 og 23 år. Her bliver alle mødt og rummet af et kompetent stærkt tværfagligt personale.

For fagpersoner

Her finder du mere info om målgruppen, indskrivning, faglige tilgange mv.

For den unge og hendes pårørende

Her kan du læse om Vejenhus og hvad du kan forvente

Connie Sandholm, centerchef

Opholdsstedet Vejenhus
Stilundvej 25
6621 Gesten

Telefon: 24 77 57 04

Opholdsstedet Vejenhus | Stilundvej 25 | 6621 Gesten | Telefon 24 80 66 70 | Vejenhus@forenede-care.dk