Hjem Neurorehabilitering Ringstedhave Neurorehabiliteringscenter Fagpersoner Ambulante neurorehabiliteringsforløb Arbejdsevnevurdering

Arbejdsevnevurdering

I nogle tilfælde er arbejdsevnen påvirket i så høj grad efter erhvervet hjerneskade, at der kan være behov for afklarende foranstaltninger med henblik på at klarlægge arbejdsevnen. Ringstedhave tilbyder arbejdsevnevurdering med vores specialiserede socialrådgiver.

Et forløb tager typisk 14-18 uger afhængigt af hvilke faggrupper, der vurderes relevante at inddrage i forbindelse med undersøgelse og udredning hos os.

I teamet har vi følgende neurospecialiserede faggrupper:

  • Fysioterapeuter
  • Ergoterapeuter
  • Neuropsykologer
  • Audiologopæder
  • Socialrådgiver

Vores socialrådgiver, Linda Colberg Møller har mange års erhvervserfaring indenfor beskæftigelses- og sygedagpengeområdet. Både den praktiske og den beskrivende del. Hun har indgående kompetence i at levere en fyldestgørende redegørelse til rehabiliteringsteamet.

Udvalgt CV for Linda Colberg Møller

5 års erfaring fra jobcenter/sygedagpenge
6 års erfaring som jobkonsulent og beskæftigelsesrettet mentor
Ansat på Ringstedhave siden januar 2019

Forløbsbeskrivelse

Kommunen kontakter Ringstedhave og sammen afstemmer vi behovet. Her udformes samarbejdskontrakten.

Ringstedhave mødes med borger evt. på jobcenteret og aftaler detaljerne i det kommende forløb

Hvis der er behov for en opdateret afdækning af borgerens skånehensyn, foretages dette på Ringstedhave med de relevante faggrupper

Herefter finder Ringstedhave en egnet praktikplads. Socialrådgiveren etablerer praktikken og følger borgeren tæt igennem hele forløbet. I praktikken fungerer Ringstedhave som mentor og jobkonsulent. Det vil sige, at der er fokus på praktikken og borgerens omkringliggende faktorer i privatlivet, så borgeren støttes i at udnytte arbejdsevnen bedst muligt.

Efter praktikken udarbejder socialrådgiveren den samlede beskrivelse af arbejdsevnen i en rapport, der er klar til at indgå i en indstilling til rehabiliteringsteam.

Ved behov for afdækning af skånehensyn

Udredningen af borgerens helbredsmæssige funktionsevne, tager udgangspunkt i et tværfagligt standardiseret testbatteri, hvor borgerens ressourcer og problematikker belyses.

Kommunen kan også henvende sig blot for afdækning før egen fundet praktikplads.

Testbatteri

Herunder kan du se et udsnit af hvilke testbatterier fagpersonerne på Ringstedhave anvender. Vi indgår gerne dialog om, hvilke tests der kan have relevans for den enkelte borger. 

Ergoterapeut

AMPS · WEIS · WRI · ACQ – OP

Fysioterapeut

MAS · DEMMI · Six Minute · Walk Test · TUG · Tandemtest · Sit To Stand · Low Row – 8 m · 0-5 styrketest af OE

Logopæd

WAB · CAT · PALPA · FAVRES · CCCABI

Neuropsykolog

WAIS-IV · MSU · Neuropsykologisk test (Kasper Jørgensen) · Personlighedstest · BDI · MCMI · Mental Fatigue Scale

Vejledende prisliste

Neuropsykologisk undersøgelse10.300-15.000 kr.
Ergoterapeutisk undersøgelse4.500 kr.
Fysioterapeutisk undersøgelse3.000 kr.
Jobkonsulent/mentorfunktion pr time950 kr.
Arbejdsevnerapport3.000 kr.
Særlig behov for overnatning (inkl. forplejning) pr døgn1.000 kr.

Transportudgifter til og fra Ringstedhave aftales med den henvisende kommune.

Brug for mere information om arbejdsevnevurdering?

Kontakt socialrådgiver, Linda Colberg Møller.

Telefon: 29 21 94 14

Bliv klogere på neurorehabilitering

Ved tilmelding får du straks vores e-bog med gode råd, tips og tricks for dig, der arbejder med borgere med erhvervet hjerneskade. Du tilmeldes samtidigt Ringstedhaves nyhedsbrev, som du når som helst kan afmelde.