Hjem Neurorehabilitering Ringstedhave Neurorehabiliteringscenter Borgere Rehabiliterende bosted for unge med erhvervet hjerneskade Personalet

Personalet

Når du bor på Ringstedhave er du døgnet rundt omgivet af fagpersoner, der træner med dig og er specialister i hjerneskader.

På Ringstedhave bliver du tilknyttet nogle faste specialister i hjerneskade og sammen arbejder I med lige præcis det, du har mest brug for og lyst til at blive bedre til.

Herunder kan du læse mere om de forskellige faggrupper og hvad de træner med dig.

Hvad laver neuro-pædagogerne?

Sammen med dig, er det pædagogernes vigtigste opgave at bygge en hverdag op med den struktur og de færdigheder, du behøver for at mestre et selvstændigt liv og trække på dine stærke sider.

Neuro-pædagogerne hjælper og vejleder dig til at finde metoder, der støtter din hukommelse, koncentration og planlægningsevne. De hjælper dig også til at få struktur i hverdagen, så du kan holde overblik over din dag.

Pædagogerne motiverer dig til at finde troen på dig selv og støtter dig i at sige til og fra.

Pædagogen støtter dig i at fordele dine ressourcer, fx hvornår er det tid til et hvil, så der er energi til resten af dagen.

Pædagogerne støtter op om dit sociale liv og kontakten til familie og venner.

Neuro-pædagogerne støtter dig i planlægning og indkøb, at lave mad, vaske tøj, gøre rent og meget mere.

Målet er at fremme din udvikling, dit sociale liv, din trivsel og livskvalitet.

Hvad laver ergoterapeuten?

Sammen med ergoterapeuten træner I almindelig dagligdags aktiviteter ud fra de mål I har sat sammen.

Ergoterapeuten træner alle de færdigheder, som er nødvendige for at du kan klare dig selvstændigt i hverdagen. Derfor kan en del af træningen foregå i det offentlige rum.

En ergoterapeut kan hjælpe dig med:

 • Vurdering af og forståelse for din hjernetræthed
 • Forvaltning af din energi og træthed
 • Støtte til brug af kalender og planlægning fx i forbindelse med madlavning og deltagelse i sociale arrangementer
 • Vanskeligheder med at spise og drikke
 • Nedsat funktion i din arm, hånd og fingre
 • Støtte og vejledning i forhold til uddannelse og job

Ergoterapeuten træner de kognitive færdigheder som koncentration, opmærksomhed, sociale færdigheder, overblik og planlægning.

Hvad laver fysioterapeuten?

Sammen med fysioterapeuten kan du træne din styrke og kondition med personligt tilpassede øvelser. Det kan fx være gangtræning, hvor du bliver støttet af terapeuten samtidig med, at du har en briks foran dig, som du skal gå rundt om.

En fysioterapeut kan hjælpe dig med:

 • At blive bedre til at stå, gå og løbe
 • Øjentræning
 • Genvinde kontrol med dine arme og ben
 • Forbedre din bevægelighed
 • Din balance
 • Støtte til at implementere et sundt og aktivt liv

Hvad laver talepædagogen?

Alt efter hvilke behov du har, kan du få træning med en talepædagog.

Spørgsmål til Ringstedhave Botræning?

Kontakt udviklingskonsulent, Dorte Dahl

Telefon: 40 76 02 67