Hjem Neuro Skal genoptræning give dig sproget tilbage?

Skal genoptræning give dig sproget tilbage?

Vi hjælper dig i dit eget hjem eller på vores neurocenter i Ringsted på Midtsjælland.

Genoptræning efter afasi kan sikre dig evnen til at kommunikere igen. Talebesvær er en af de mest invaliderende følgevirkninger efter en hjerneskade, for det er ensomt ikke at kunne deltage i en samtale, og livet bliver hurtigt svært, når man ikke kan udtrykke sig i den samtale man indgår i eller forstår, hvad de andre snakker om. .

Derfor er individuel tilrettelagt, privat genoptræning særlig efterspurgt ifm. afasi, for når du skal træne noget svært, er det ekstra vigtigt, at du netop træner ud fra det, der er allervigtigst for dig:

Hvilke ord bruger du oftest?

Hvilke ordlyde og bogstaver har du sværest ved at udtale?

Er det vigtigst for dig bedre at kunne føre en samtale eller at kunne udtrykke helt basale behov, som at du er sulten eller træt?

Eller taler du udmærket og vil i stedet lære at læse igen – eller forstå mere af det, du læser?

Udover at vi kan træne netop de funktioner, der er vigtigst for dig, kan vi også arbejde med de emner, du interesserer dig for. Og derfor får du oftere lavet dine afasi-øvelser.

Neurologisk genoptræning ifm. afasi

Forenede Care Neuro i Ringsted er et privat genoptræningstilbud, og derfor kan vi netop målrette genoptræningen efter dig. Vi er specialiseret i neurorehabilitering og vi skal løbende sørge for at leve op til en række krav. Blandt andet har vi en række fagpersoner ansat, som alle har arbejdet med neurorehabilitering i minimum 3 år eller mere og er tilknyttet mindst 10 specialgenoptræningsforløb hvert år.

Derfor har vi følgende faggrupper i vores neuroteam: Neuropsykologer, neuropædagoger, sygeplejersker, sosu-assistenter, socialrådgivere, fysioterapeuter, ergoterapeuter og selvfølgelig logopæder, der jo er særligt relevante i forbindelse med genoptræning ved afasi. Som regel vil der være mindst 3 fagpersoner tilknyttet dit forløb.

Har din hjerneskade givet dig andre følgevirkninger end afasi, kan vi også tilbyde et mere omfattende genoptræningsforløb, hvor du både træner sprog og forståelse + din fysiske formåen. Og netop fordi vi har så mange relevante fagpersoner indenfor hjerneskade, kan vi tilrettelægge dit forløb, så vi træner de forskellige færdigheder i den mest hensigtsmæssige rækkefølge, ligesom vi selvfølgelig koordinerer genoptræningen internt.

Det betyder, at du og dine pårørende kun behøver at samarbejde med ét privat genoptræningssted. Også hvis genoptræningen forlænges over en længere periode, fordi du løbende opnår dine mål og sætter nye nye mål – i takt med at du kan mere.

Netop ifm. svær afasi spiller samarbejdet med de pårørende en stor rolle. Er ønsket at blive forstået, kan det være en genvej at lære de pårørende, hvordan de bedst muligt hjælper. Eksempelvis med SCA-metoden, hvor de løbende tjekker, at de forstår, hvad du siger, eller får dig til at gentage et ord. Også kaldet samtalestøtte.

Særligt i starten af genoptræningen er metoden brugbar, og heldigvis bliver den mere og mere overflødig i takt med, at genoptræningen af talefærdighederne skrider fremad.

Book gratis konsultation til genoptræning ved afasi

Overvejer du og dine pårørende, om genoptræning v. afasi også er løsningen for dig, tilbyder vi en uforpligtende, gratis konsultation her hos Forenede Care Neuro i Ringsted. Her vil vi spørge ind til, hvad du kan, hvad du har svært ved, og hvad dit mål er. Og når vi kender dig og dine udfordringer bedre, vil vi foreslå et konkret genoptræningsforløb eller hjælpemidler ifm. afasi.

Oftest indleder vi med et forløb på 10 træninger til 12.000 kr. Og vi er bundærlige ift., hvor langt vi vurderer, du kan komme på det aftalte forløb, for vi vil gøre alt for at bevare vores troværdighed.

Imidlertid kan længere forløb være relevante, når der er tale om genoptræning efter afasi, fordi afasien sjældent er den eneste følgevirkning efter en hjerneskade. Men det behøver du ikke tage stilling til nu.

Ring til udviklingskonsulent og teamleder, Dorte Dahl på 40 76 02 67, eller send en mail for at høre mere eller lave en konkret aftale.

Forenede Care Neuro er specialiseret i hjerneskade, og afasi er blot en af de skader, der kan opstå efter en skade i hjernen.

Hjerneskaden kan opstå som følge af en apopleksi, der dækker over hjerneblødninger og blodprop i hjernen. Udover afasi kan facialisparese også hæmme din evne til at kunne tale og kommunikere.

Ringstedhave

Vil du vide mere om ambulant genoptræning?

Kontakt udviklingskonsulent og teamleder, Dorte Dahl

Telefon: 40 76 02 67

Ønsker du et opkald af os?

Vi ringer til dig inden for max 3 hverdage.

Person træner gang på løbebånd sammen med fysioterapeut
Forenede Care Neuro, Ringstedhave

Forenede Care Neuro er specialiseret i genoptræning efter hjerneskade

En fysioterapeut træner en ældre mands arm i en armrobot
Forenede Care Neuro

Download brochure om genoptræningsmulighederne

Mand i fyrrene træner balance på en lille trampolin i et træningslokale sammen med en fysioterapeut
Forenede Care Neuro

Hvordan andre har oplevet genoptræningen hos Forenede Care Neuro