Hjem Neuro Lindys rehabiliteringssucces med fejlfri læring

At gøre det rigtigt i stedet for hurtigt: Lindys rehabiliteringssucces med fejlfri læring

En blodprop i hjernen gjorde at den 75-årige Lindy gik fra at være en selvhjulpen og aktiv person, til pludselig at være afhængig af hjælp til de mest grundlæggende ting i livet. Men gennem målrettet træning med fejlfri læring, har han genvundet en del af sin selvstændighed og mobilitet.

En blodprop i hjernen betød at den 75-årige Lindy gik fra at være en selvhjulpen og aktiv person, til pludselig at være afhængig af hjælp til de mest grundlæggende ting i livet. Både træthed og nedsat gangfunktion gjorde at han ikke længere kunne deltage aktivt derhjemme.

Han kunne ikke længere gå tur eller hjælpe sin hustru med støvsugning. Men gennem målrettet træning med metoden “fejlfri læring”, har Lindy genvundet en del af sin selvstændighed og mobilitet.

Før Lindy begyndte sit forløb hos Forenede Care Neuro tilbragte han størstedelen af sin tid i en stol foran fjernsynet. Han følte sig begrænset og magtesløs. Situationen blev endnu mere frustrerende, da han fik besked om, at hans avancerede kommunale genoptræning, skulle reduceres til vederlagsfri fysioterapi.

Lindy var absolut ikke klar til at stoppe sin rehabiliteringsproces, og han nægtede at acceptere at han aldrig ville kunne gå uden hjælp. Han besluttede derfor at tage sagen i egen hånd.

Lindy valgte at købe et ti-turskort hos Forenede Care Neuro.

Her var træningsmetoderne markant anderledes end det, han hidtil havde oplevet. Her blev han præsenteret for en højt specialiseret rehabilitering og metoden “fejlfri læring” af naturlige bevægelsesmønstre. Det gav hans udvikling et kæmpe skub.

Savnet efter lange gåture

I starten af sit forløb hos Forenede Care Neuro var Lindy passiv og præget af træthed. Han kunne gå få meter med sin rollator indendørs og følte sig usikker – selv med stor hjælp. Hans ønske om at vende tilbage til sine lange gåture og hjælpe Lone, hans hustru derhjemme, blev hans primære motivation.

Med tilgangen fejlfri læring oplevede Lindy, hvordan træning af de rigtige bevægelsesmønstre gjorde en enorm forskel.

Han begyndte også at træne dem i hverdagen, og i stedet for “bare” at gå med rollatoren, brugte han nu tid på at øve sig på at “gå rigtigt”.

Det tog længere tid, men han kunne hurtigt mærke, at der var fremskridt. Han begyndte at gå længere ture, og hans tillid til egne evner voksede. Han begyndte endda at udfordre sig selv ved at gå uden hjælpemidler derhjemme, hvilket tidligere havde været utænkeligt.

Artiklen fortsætter efter faktaboksen

Hvad er fejlfri læring?

“Fejlfri læring” er er en metode hvor behandleren i videst muligt udstrækning forhindrer den ramte i at begå fejl eller huske forkert, men i stedet sørger for at hjælpe tilstrækkeligt til at vedkommende undgår at indlære noget forkert.

Lindy trænede blandt andet mange gange at sætte sig ned 100 % “korrekt”, og ikke blot lade benene give efter og lade sig dumpe ned.

Lindys beslutning om at investere i et forløb hos Forenede Care Neuro skyldtes ikke utilfredshed med hans tidligere tilbud. Han havde dyb respekt for de professionelle, der arbejdede inden for det kommunale system, men han følte, at det var begrænset i forhold til hans personlige mål.

“Jeg syntes bare, at det var for lidt i forhold til det, jeg ønskede at opnå.” bemærkede Lindy. Han ser træningen hos Forenede Care Neuro som en måde at supplere den kommunale træning.

“Lad os prøve”

”Hos Forenede Care Neuro blev jeg mødt med en holdning af ”lad os prøve ”, fortæller han. Hver træningssession lærte han noget nyt og han rykkede sine grænser hver gang. Han begyndte at se resultater inden for få uger og han genfandt sin uafhængighed og livskvalitet. Hans træningssuccesser gjorde ikke kun ham glad, men også hans hustru, Lone. Hun kunne også mærke, at han blev mere glad og selvsikker, efter en god træning.

”Fokus på neurologi og neurorehabilitering i træningen, skabte overraskende hurtigt udvikling hos Lindy”, fortæller hans fysioterapeut om Lindys hurtige fremgang.

Lindy er nu næsten færdig med sin første forløb og han er nu i stand til at gå tur selv. Han er mindre træt og det vigtigste af alt er at han nu kan hjælpe sin hustru Lone med de huslige opgaver.

Han har allerede besluttet sig at investere i endnu en ti-turskort og denne gang er hans mål at kunne genvinde balancen. Han vil gerne kunne slå græs igen og rydde sne for naboerne, som han altid har gjort.

Portrætbillede af Dorte Dahl
Forenede Care Neuro

Spørgsmål til ambulante og mobile forløb?

Kontakt teamleder og udviklingskonsulent, Dorte Dahl

Telefon 40 76 02 67

Eller bed om et opkald:

Ønsker du et opkald af os?

Vi ringer til dig inden for max 3 hverdage.