Hjem Neuro For dig som fagperson Specialiserede neurorehabiliteringsforløb Målgruppe

Målgruppe

Forenede Care Neuro, Ringstedhave modtager voksne borgere med fysiske, kognitive og/eller sproglige følger efter en erhvervet hjerneskade.

Målgruppe for specialiseret neurorehabiliteringsforløb

Vi rehabiliterer voksne borgere der har erhvervet hjerneskade som følge af:

 • Kranietraumer
 • Apopleksi
 • Anoksi/toksisk påvirkning
 • Encephalit, vaskulit eller andre betændelsestilstande i hjernen
 • Guillain Barré Syndrom (GBS)

Borgeren skal være respirations- og kredsløbsstabil.

Vi modtager ikke borgere med progredierende lidelser eller borgere med et aktivt alkohol- eller stofmisbrug.

Borgeren har komplekse udfordringer eksempelvis relateret til:

 • Funktionsnedsættelser af bevægelser samt andre kropsfunktioner
 • Omfattende mentale funktionsnedsættelser af væsentlig betydning for funktionsevnen
 • Adfærdsproblemer og/eller betydelige problemer med orienteringsevne, som kan udgøre en sikkerhedsmæssig risiko for borgeren selv eller andre
 • Funktionsnedsættelser af sproglige funktioner og tale og/eller ingen mulighed for kommunikation
 • Udtrætningsproblematikker
 • Særlige problemstillinger i forhold til familiesituation, arbejdsmarkedet og/eller boligsituation

Kontakt os

Cecilie Bolø Østergaard
Forløbskoordinator og audiologopæd

Forenede Care Neuro, Ringstedhave
Ole Hansens Vej 7
4100 Ringsted

Telefon: 20 14 19 11

Serviceloven §107

Kommunalbestyrelsen kan tilbyde midlertidigt ophold i boformer til personer, som på grund af betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer har behov for det.

Sundhedsloven §140

Kommunalbestyrelsen tilbyder vederlagsfri genoptræning til personer, der efter udskrivning fra sygehus har et lægefagligt begrundet behov for genoptræning

Sundhedsloven §84

Sundheds- og ældreministeren fastsætter nærmere regler om, at regionsrådet tilbyder en genoptræningsplan til patienter, der har et lægefagligt begrundet behov for fortsat genoptræning efter udskrivning fra sygehus.

Forenede Care Neuro, Ringstedhave modtager borgere med behov for specialiseret neurorehabilitering i henhold til Sundhedsloven § 140. Disse borgere udskrives fra sygehuset med genoptræningsplan til specialiseret rehabilitering. 

Vi er derudover et midlertidigt døgntilbud, i henhold til Serviceloven § 107 der omhandler bo- og træningsophold: Ringstedhave Botræning.

Det er også muligt for privatpersoner at købe et ophold, men langt størstedelen af opholdene er finansieret af kommunen.

Selvom de fleste af vores borgere ankommer direkte fra sygehuset, så er det også muligt for kommunen at købe et ophold til en borger, der midlertidigt har været hjemme på ophold i kommunen. Der kan være flere årsager til, at en kommune er nødt til at hjemtage en borger i en midlertidig periode, og vi samarbejder derfor også gerne med de lokale rehabiliteringsinstanser om at overtage borgeren, når tidspunktet er det rigtige for dem.

Bliv klogere på neurorehabilitering

Ved tilmelding får du straks vores e-bog med gode råd, tips og tricks for dig, der arbejder med borgere med erhvervet hjerneskade. Du tilmeldes samtidigt Forenede Care Neuros nyhedsbrev, som du når som helst kan afmelde.