Hjem Neuro For dig som fagperson Specialiserede neurorehabiliteringsforløb Henvisning af borger

Henvisning af borger

Vi hjælper med visitationen på Ringstedhave, og vi er i løbende dialog med den henvisende kommune. Vi tror nemlig på, at samarbejde mellem fagpersoner gavner den hjerneskadede borger bedst.

De fleste af vores borgere henvises direkte til Forenede Care Neuro, Ringstedhave efter udskrivelse fra sygehuset.

Inden borgeren bliver indskrevet på Ringstedhave, vil der blive udformet et bestillingsbilag.

Bestillingsbilaget indeholder oplysninger/aftaler om:

  • Varighed af opholdet
  • Indskrivelse på §§
  • Pris samt hvad denne inkluderer

Inden indskrivelsesdagen indhenter kommunen samtykke til, at Ringstedhave kan indhente opdaterede scannings- og journalnotater. 

Hvis vi på baggrund af samtale og journal er i tvivl om, hvorvidt vi på Ringstedhave kan varetage borgerens behov, vil vi foretage et visiterende besøg hos borgeren på stamafdelingen.

Vi holder tæt kontakt med hjerneskadekoordinator, sygehusafdelingen etc. for at være opdaterede på borgerens funktionsevne, så overgangen fra sygehuset til Ringstedhave bliver så god som muligt.

Kontakt os

Cecilie Bolø Østergaard
Forløbskoordinator og audiologopæd

Forenede Care Neuro, Ringstedhave
Ole Hansens Vej 7
4100 Ringsted

Telefon: 20 14 19 11

Bliv klogere på neurorehabilitering

Ved tilmelding får du straks din e-bog med gode råd, tips og tricks for dig, der arbejder med borgere med erhvervet hjerneskade. Du tilmeldes samtidigt Forenede Care Neuros nyhedsbrev, som du når som helst kan afmelde.