Hjem Neuro For dig som fagperson Specialiserede neurorehabiliteringsforløb

Specialiserede neurorehabiliteringsforløb

Omdrejningspunktet for rehabiliteringsindsatsen på Ringstedhave er dagligdagsaktiviteter. Al rehabilitering foregår i et tæt samarbejde mellem Ringstedhaves specialister, der kender borgeren og tilrettelægger forløbet individuelt.

Rehabilitering ud fra borgerens udviklingsmuligheder

Neurorehabiliteringsforløb hos Ringstedhave starter i umiddelbar forlængelse af indlæggelse på sygehus eller efter udskrivelse. Perioden fra udskrivelse fra sygehus og til rehabiliteringsforløb kan være af kortere eller længere varighed. Vi modtager helst borgere hurtigst muligt efter udskrivelse, da det er vores erfaringer, at det giver de bedste resultater.

Et rehabiliteringsforløb hos os fokuserer på intensive indsatser med udgangspunkt i tværfaglige rehabiliteringsinterventioner, hvor borgerens behov for udviklingsmuligheder altid er i fokus.

Vi udreder borgerens funktionsniveau via tests, samtaler og observationer for derefter, i samarbejde med borgeren, pårørende og kommunen, at tilrettelægge det individuelle rehabiliteringsforløb.

Rehabiliteringsindsatserne varetages af et team omkring borgeren. Teamet arbejder ud fra den interdisciplinære tværfaglige tilgang.

Et team kan bestå af neuropsykolog, fysio- og ergoterapeut, audiologopæd, sygeplejersker og plejepersonale. Samtidig får alle borgere tilknyttet en forløbsansvarlig kontaktperson.

Før, under og efter forløbet

Før borgerens ankomst

Inden borgeren ankommer til Ringstedhave, afholder vi en mini-konference, hvor vi drøfter borgerens situation og udviklingsmuligheder. Vi lægger et foreløbigt program for de første par dage. Programmet er fleksibelt udformet, og kan efterfølgende tilrettes efter behov og ønsker fra borgerens side. 

Forløbsansvarlig

Den forløbsansvarlige medarbejder på Ringstedhave vil have den primære kontakt med kommunen gennem opholdet. Det gælder koordinering af møder, fremsendelse af skriftlig status og lignende.

Som hjerneskadekoordinator eller visitator kan du altid ringe til den forløbsansvarlige medarbejder, hvis du har spørgsmål til opholdet på neurorehabiliteringscenteret.

Borgercentrerede mål

På Ringstedhave afholder vi DIS, ”Den Involverende Samtale”. Det sker hver 14. dag efter et fast skema. Det gør det overskueligt for borger og pårørende, hvornår de er samlet med deres tværfaglige team. Kommunen er også velkommen ved DIS. På DIS fastlægges tværfaglige mål i samarbejde med borgeren, der på den måde tager ansvar for sin egen rehabilitering. Borgerne får udleveret en måltrappe, så de kan holde overblik over deres fremgang og de mål, de aktuelt har. Målene er konkrete og målbare.

Efter mødet drøfter teamet metoder til at nå målet. Herunder også edukativt/supervisorisk element ved behov.

Statusmøder

Vi afholder både status- og udskrivelsesmøder. På møderne drøftes borgerens funktionsevne, rehabiliterings- og støttebehov. Det afklares endvidere om der er behov for forlængelse eller om borgeren er klar til at overgå til kommunal genoptræning.

Ved møderne deltager borgeren, evt. pårørende, det tværfaglige team og relevante kommunale samarbejdspartnere. Hvis der er ønske om en anden mødeform, kan dette aftales med den forløbsansvarlige.

I samarbejde med den forløbsansvarlige aftales det med kommunen, om der er behov for at skriftligt materiale fremsendes inden mødeafholdelse.

Hjælpemidler

Vi har en række hjælpemidler til rådighed i vores rehabilitering. Er der imidlertid behov for en kørestol eller rollator, som er tilpasset den enkelte borger, så er det kommunens ansvar at stille disse til rådighed.

Udskrivelse

Ved udskrivelse vil borger få udleveret opdaterede håndteringer, evt. træningsøvelser samt statusark. Sidstnævnte sendes også til kommunen. Kommunen kan ligeledes få tilsendt logopædisk- og neuropsykologisk vurdering, hvis det ønskes.

Skal borgeren videre til en kommunal plads, enten rehabilitering eller plejecenter, kan vi tilbyde at sende relevant personale ud til en overlevering. Kommunalt personale er ligeledes velkommen til at komme til Ringstedhave og blive instrueret i håndtering af borgeren.

Når en borger udskrives fra Ringstedhave gives dispenseret medicin med hjem til mindst 3 døgn.

Kontakt os

Cecilie Bolø Østergaard
Forløbskoordinator og audiologopæd

Forenede Care Neuro, Ringstedhave
Ole Hansens Vej 7
4100 Ringsted

Telefon: 20 14 19 11

Forskning

Om Forenede Care Neuros tidligere og nuværende forskningsprojekter.

Mere viden

Lær mere om blandt andet ABC-konceptet og om forflytninger og lejringer i neutral stilling (LiN).

Ofte anvendte termer

En kort ordbog over ofte anvendte termer, som din borger måske kan få glæde af.

Bliv klogere på neurorehabilitering

Ved tilmelding får du straks din e-bog med gode råd, tips og tricks for dig, der arbejder med borgere med erhvervet hjerneskade. Du tilmeldes samtidigt Forenede Care Neuros nyhedsbrev, som du når som helst kan afmelde.