Hjem Neuro For dig som fagperson Mobile neurorehabiliteringsforløb Ambulant genoptræning i armrobot

Ambulant genoptræning i armrobot

Ringstedhave tilbyder ArmeoSpring-forløb for ambulante borgere. ArmeoSpring er en armrobot, der giver effektiv og intensiveret træning. Den træner skulder, albue og håndled samt gribefunktion.

ArmeoSpring er en armrobot, hvor den paretiske arm bliver sat i en arm-eksoskeleton. Denne bevæger armen for og med borgeren. Graden af støtte vurderes og indstilles for hver borger og kan ændres undervejs ved fremgang.

Genoptræning i ArmeoSpring giver en meget effektiv og intensiveret træning. Den sikrer øget antal repetitioner /gentagne bevægelser pr. træningssession i et funktionelt og opgaveorienteret 3D arbejdsområde. Den kan indstilles med opgaver og sværhedsgrader der matcher den enkelte borgers funktionstab og derefter øges i takt med borgerens progression. Den faciliterer derved til hurtigst mulig funktionsbedring/effekt af genoptræningen.

ArmeoSpring er målrettet borgere med lette til sværere kraftnedsættelser.

Bevægeanalyser, tests og træningsresultater der udføres i ArmeoSpring af den enkelte borger gemmes fra først til sidst i træningsforløbet, og der kan løbende genereres resultat-/progressionsrapporter der optimerer vores muligheder for at dokumentere indhold og resultater af den terapeutiske intervention for det enkelte borgerforløb.  

Ringstedhaves erfaringer med ArmeoSpring

ArmeoSpring er motiverende for borgeren! Borgerne, lige meget alder og køn er fanget af spillene, både visuelt og auditivt. Der er mange forskellige slags spil, som både kan være realistiske virtuelle ”spil” som at købe ind og tage fra hylderne til at ”skyde skeletpirater”. Sværhedsgraderne herunder vægtaflastning, bevægegrader samt kognitivt niveau vurderes individuelt og løbende til hver borger.

Det er motiverende for både terapeut og borger at softwareprogrammet indsamler data. Herved kan træningsforløbet følges fra start til slut, som øger kvaliteten af dokumentationen og underbygger rehabiliteringsforløbet. 

Ergonomisk vægtaflaster ArmeoSpring terapeuten. En terapeut ville aldrig kunne udføre så mange repetitioner og bevægeudslag i så høj kvalitet og effektivitet selvstændigt. ArmeoSpring leverer en dynamisk funktionel træning. Den træner skulder, albue og håndled, samt gribefunktion. Man kan sidde i kørestol eller i stol.

Dorte Dahl

Udviklingskonsulent

Telefon: 40 76 02 67

Specialiseret genoptræning med armrobotten ArmeoSpring

Ringstedhave tilbyder Armeo-forløb for ambulante borgere.

Forløbet består af 10 x 30 – 45 min, over 3 uger. Tiden kan variere afhængig af formåen og udholdenhed. Prisen er 12.000,-. Forløbet kan tilbydes alle neurologiske borgere, der har behov for supplerende træning af armen end deres nuværende træningscenter kan tilbyde. Det kan også tilbydes som et ”boost” forløb til borgere (enten kommunalt eller som egenbetaling), der har behov for ”gen”genoptræning af armen.