Hjem Neuro For dig som fagperson Arbejdsevnevurdering Arbejdsevnevurdering efter erhvervet hjerneskade

Arbejdsevnevurdering efter erhvervet hjerneskade

I nogle tilfælde er arbejdsevnen påvirket i så høj grad efter erhvervet hjerneskade, at der kan være behov for afklarende foranstaltninger med henblik på at klarlægge arbejdsevnen. Forenede Care Neuro tilbyder arbejdsevnevurdering med vores specialiserede socialrådgivere.

Et forløb tager typisk 14-18 uger afhængigt af hvilke faggrupper, der vurderes relevante at inddrage i forbindelse med undersøgelse og udredning hos os.

I teamet har vi følgende neurospecialiserede faggrupper:

  • Fysioterapeuter
  • Ergoterapeuter
  • Neuropsykologer
  • Audiologopæder
  • Socialrådgivere

Socialrådgiverne har indgående kompetence i at levere en fyldestgørende redegørelse til rehabiliteringsteamet.

Socialrådgiverne har mange års erhvervserfaring indenfor beskæftigelses- og sygedagpengeområdet. Både den praktiske og den beskrivende del. De er ACT- certificeret og arbejder ud fra den kognitive tilgang.

Udvalgt CV for Linda Colberg Møller

Uddannet socialrådgiver
5 års erfaring fra jobcenter/sygedagpenge
6 års erfaring som jobkonsulent og beskæftigelsesrettet mentor
Ansat hos Forenede Care Neuro siden januar 2019

Udvalgt CV for Anne Arboe

Uddannet socialrådgiver
2 års erfaring fra jobcenter/sygedagpenge
5 års erfaring som jobkonsulent i jobcenter
9 års erfaring med helhedsorienterede forløb efter kriser
Ansat hos Forenede Care Neuro siden januar 2023

Forløbsbeskrivelse

Kommunen kontakter Forenede Care Neuro og sammen afstemmer vi behovet. Her udformes samarbejdskontrakten.

Forenede Care Neuro mødes med borger evt. på jobcenteret og aftaler detaljerne i det kommende forløb

Hvis der er behov for en opdateret afdækning af borgerens skånehensyn, foretages dette på vores center Ringstedhave med de relevante faggrupper

Herefter finder Forenede Care Neuro en egnet praktikplads. Socialrådgiveren etablerer praktikken og følger borgeren tæt igennem hele forløbet. I praktikken fungerer socialrådgiveren fra Forenede Care Neuro som mentor og jobkonsulent. Det vil sige, at der er fokus på praktikken og borgerens omkringliggende faktorer i privatlivet, så borgeren støttes i at udnytte arbejdsevnen bedst muligt.

Efter praktikken udarbejder socialrådgiveren den samlede beskrivelse af arbejdsevnen i en rapport, der er klar til at indgå i en indstilling til rehabiliteringsteam.

Ved behov for afdækning af skånehensyn

Udredningen af borgerens helbredsmæssige funktionsevne, tager udgangspunkt i et tværfagligt standardiseret testbatteri, hvor borgerens ressourcer og problematikker belyses.

Kommunen kan også henvende sig blot for afdækning før egen fundet praktikplads.

Testbatteri

Herunder kan du se et udsnit af hvilke testbatterier fagpersonerne hos Forenede Care Neuro anvender. Vi indgår gerne dialog om, hvilke tests der kan have relevans for den enkelte borger. 

Ergoterapeut

AMPS · WEIS · WRI · ACQ – OP

Fysioterapeut

MAS · DEMMI · Six Minute · Walk Test · TUG · Tandemtest · Sit To Stand · Low Row – 8 m · 0-5 styrketest af OE

Logopæd

WAB · CAT · PALPA · FAVRES · CCCABI

Neuropsykolog

WAIS-IV · MSU · Neuropsykologisk test (Kasper Jørgensen) · Personlighedstest · BDI · MCMI · Mental Fatigue Scale

Vejledende prisliste

Neuropsykologisk undersøgelse15.000 kr.
Ergoterapeutisk undersøgelse4.500 kr.
Fysioterapeutisk undersøgelse3.000 kr.
Jobkonsulent/mentorfunktion pr time*1.300 kr.
Arbejdsevnerapport3.000 kr.
Særlig behov for overnatning (inkl. forplejning) pr døgn1.000 kr.

Transportudgifter til og fra Forenede Care Neuro, Ringstedhave tilskrives.

*Der bruges gennemsnitligt 11 timer for et helt forløb.

Brug for mere information om arbejdsevnevurdering?

Kontakt socialrådgiverne, Linda Colberg Møller eller Anne Arboe

Telefon: 29 21 94 14

Telefon: 20 18 22 49

Bliv klogere på neurorehabilitering

Ved tilmelding får du straks din e-bog med gode råd, tips og tricks for dig, der arbejder med borgere med erhvervet hjerneskade. Du tilmeldes samtidigt Forenede Care Neuros nyhedsbrev, som du når som helst kan afmelde.