Hjem Neuro For dig som fagperson Arbejdsevnevurdering Arbejdsevnevurdering ved senfølger efter hjernerystelse Funktionsbeskrivelse ved senfølger efter hjernerystelse

Funktionsbeskrivelse ved senfølger efter hjernerystelse

Vi tilbyder neurofaglig funktionsevnebeskrivelse

En funktionsbeskrivelse foretages på Forenede Care Neuro, Ringstedhave, med de faggrupper der er behov for og aftalt med samarbejdspartneren.  

Når samarbejdspartneren henvender sig, afstemmes behov og socialrådgiver sender herefter et bestillingsbilag på estimeret pris for forløb. Endelig faktura sendes når forløbet er slut. Det tilstræbes at pris på bestillingsbilag svarer til prisen på faktura.  

Indledningsvist indkaldes borgeren til samtale med socialrådgiveren fra Ringstedhave, som er tovholder, og borgerens kontaktperson under forløbet.

Når borgeren har gennemgået tests med de relevante faggrupper, samler socialrådgiveren vurderingerne og udfærdiger en endelig funktionsbeskrivelse til kommunen som også udleveres og gennemgås med borgeren.  

Funktionsbeskrivelsen danner grundlag for kommunens videre sagsbehandling og støtte til borgerens fremtidige tilknytning til arbejdsmarkedet.

Forløbet er ambulant og der tilbydes forplejning på testdagene. 

Varighed: 

1 – 3 uger inklusiv socialrådgiverens beskrivelse. 

Faggrupper

Her kan du se et udsnit af faggruppernes testbatterier og ansvarsområder under forløbet.

Socialrådgiver

Koordinerende indsats, kontakt til samarbejdspartner, udarbejdelse af endelig funktionsbeskrivelse og arbejdsevnerapport

Fysioterapeut

Fysiske funktionstest, neurooptometrist, samsynstræning

Ergoterapeut

ADL, arbejdspladsvurdering (behov for hjælpemidler)

Neuropsykolog

Samtale og tests

Vejledende prisliste

Neuropsykologisk undersøgelse15.000 kr.
Ergoterapeutisk undersøgelse pr. time1.500 kr.
Fysioterapeutisk undersøgelse pr. time1.500 kr.
Koordinering med optometrist og samsynstræning pr. time1.500 kr.
Jobkonsulent/mentorfunktion pr. time*1.500 kr.
Praktiksøgning3.000 kr.
Funktions/arbejdsevnerapport5.000 kr.
Forplejning pr døgn50 kr.

Transportudgifter til og fra Forenede Care Neuro, Ringstedhave tilskrives.

*Der bruges gennemsnitligt 11 timer for et helt forløb eksklusiv praktiksøgning.

Brug for mere information om funktionsbeskrivelse?

Kontakt socialrådgiverne, Linda Colberg Møller eller Anne Arboe

Telefon: 29 21 94 14

Telefon: 20 18 22 49

Bliv klogere på neurorehabilitering

Ved tilmelding får du straks din e-bog med gode råd, tips og tricks for dig, der arbejder med borgere med erhvervet hjerneskade. Du tilmeldes samtidigt Forenede Care Neuros nyhedsbrev, som du når som helst kan afmelde.