Hjem Neuro For dig som fagperson Arbejdsevnevurdering Arbejdsevnevurdering ved senfølger efter hjernerystelse Arbejdsevnevurdering ved senfølger efter hjernerystelse

Arbejdsevnevurdering ved senfølger efter hjernerystelse

I nogle tilfælde er arbejdsevnen påvirket i så høj grad efter hjernerystelse, at der kan være behov for afklarende foranstaltninger med henblik på at klarlægge arbejdsevnen. Forenede Care Neuro tilbyder arbejdsevnevurdering med vores specialiserede socialrådgivere.

Et forløb tager typisk 14-18 uger afhængigt af om der er behov for forudgående funktionsbeskrivelse.

Socialrådgiverne har indgående kompetence i at levere en fyldestgørende redegørelse til rehabiliteringsteamet.

Socialrådgiverne har mange års erhvervserfaring indenfor beskæftigelses- og sygedagpengeområdet. Både den praktiske og den beskrivende del. De er ACT- certificeret og arbejder ud fra den kognitive tilgang.

Udvalgt CV for Linda Colberg Møller

Uddannet socialrådgiver
5 års erfaring fra jobcenter/sygedagpenge
6 års erfaring som jobkonsulent og beskæftigelsesrettet mentor
Ansat hos Forenede Care Neuro siden januar 2019

Udvalgt CV for Anne Arboe

Uddannet socialrådgiver
2 års erfaring fra jobcenter/sygedagpenge
5 års erfaring som jobkonsulent i jobcenter
9 års erfaring med helhedsorienterede forløb efter kriser
Ansat hos Forenede Care Neuro siden januar 2023

Forløbsbeskrivelse

Jobcentret kontakter Forenede Care Neuro og sammen afstemmes behovet.

Socialrådgiver fra Forenede Care Neuro mødes med borger evt. på jobcenteret og aftaler detaljerne i det kommende forløb.

Herefter finder socialrådgiver en egnet praktikplads. Det er også socialrådgiveren, der etablerer praktikken og følger borgeren tæt igennem hele forløbet.

I praktikken fungerer socialrådgiveren fra Forenede Care Neuro som mentor og jobkonsulent. Det vil sige, at der er fokus på praktikken og borgerens omkringliggende faktorer i privatlivet, så borgeren støttes i at udnytte arbejdsevnen bedst muligt.

Efter praktikken udarbejder socialrådgiveren den samlede beskrivelse af arbejdsevnen i en rapport, der er klar til at indgå i en eventuel indstilling til rehabiliteringsteam.

Vejledende prisliste

Neuropsykologisk undersøgelse15.000 kr.
Ergoterapeutisk undersøgelse pr. time1.500 kr.
Fysioterapeutisk undersøgelse pr. time1.500 kr.
Koordinering med optometrist og samsynstræning pr. time1.500 kr.
Jobkonsulent/mentorfunktion pr. time*1.500 kr.
Praktiksøgning3.000 kr.
Funktions/arbejdsevnerapport5.000 kr.
Forplejning pr døgn50 kr.

Transportudgifter til og fra Forenede Care Neuro, Ringstedhave tilskrives.

*Der bruges gennemsnitligt 11 timer for et helt forløb eksklusive praktiksøgning.

Brug for mere information om arbejdsevnevurdering?

Kontakt socialrådgiverne, Linda Colberg Møller eller Anne Arboe

Telefon: 29 21 94 14

Telefon: 20 18 22 49

Bliv klogere på neurorehabilitering

Ved tilmelding får du straks din e-bog med gode råd, tips og tricks for dig, der arbejder med borgere med erhvervet hjerneskade. Du tilmeldes samtidigt Forenede Care Neuros nyhedsbrev, som du når som helst kan afmelde.