Hjem Neuro For dig som fagperson Arbejdsevneforløb Følger efter hjernerystelse Arbejdsevneforløb ved følger efter hjernerystelse

Arbejdsevneforløb ved følger efter hjernerystelse

Uanset om borgeren er nysyg eller har et længerevarende forløb bag sig, kan der være behov for en samlet neurofaglig indsats.

En neuro- og tværfaglig indsats nytter

Forskning og praksiserfaring viser, at en tværfaglig indsats for borgere med både nyerhvervet hjernerystelse og senfølger har positiv og effektiv indvirkning.

Hos Forenede Care Neuro har vi den afgørende viden og nødvendige redskaber til at etablere et samlet og helhedsorienteret forløb, der hjælper borgeren varigt tilbage til arbejdsmarkedet.

Koordinerende socialrådgiver

Vores neurofaglige socialrådgivere har mange års erhvervserfaring indenfor beskæftigelses- og sygedagpengeområdet, og fungerer som den koordinerende del af den tværfaglige indsats under forløbet.

Udvalgt CV for Linda Colberg Møller

Uddannet socialrådgiver
5 års erfaring fra jobcenter/sygedagpenge
6 års erfaring som jobkonsulent og beskæftigelsesrettet mentor
Ansat hos Forenede Care Neuro siden januar 2019

Udvalgt CV for Anne Arboe

Uddannet socialrådgiver
2 års erfaring fra jobcenter/sygedagpenge
5 års erfaring som jobkonsulent i jobcenter
9 års erfaring med helhedsorienterede forløb efter kriser
Ansat hos Forenede Care Neuro siden januar 2023

Sådan forløber indsatsen

Kommunen kontakter Forenede Care Neuro og sammen afstemmer vi borgerens behov. Her udformes samarbejdskontrakten.

Forenede Care Neuro mødes med borger evt. på jobcenteret og aftaler detaljerne i det kommende forløb.

Hvis der er behov for en opdateret afdækning af borgerens skånehensyn, foretages dette på vores center Ringstedhave med de relevante faggrupper

Herefter finder og etablerer Forenede Care Neuro en egnet praktikplads, og følger borgeren tæt igennem hele forløbet. I praktikken fungerer den neurofaglige konsulent som mentor og jobkonsulent. Det vil sige, at der er fokus på praktikken og borgerens omkringliggende faktorer i privatlivet, så borgeren støttes i at udnytte arbejdsevnen bedst muligt.

Efter praktikken udarbejdes en samlet beskrivelse af arbejdsevnen i en rapport, der er klar til at indgå i en indstilling til rehabiliteringsteam.

Vejledende prisliste

Konsulenttime
Ergoterapeut, fysioterapeut, neuropsykolog, audiologopæd, socialrådgiver
1.500 kr.
Funktions/arbejdsevnerapport5.000 kr.
Neuropsykologisk undersøgelse1.500 kr.
Alle priser er eksklusiv moms

Transportudgifter til og fra Forenede Care Neuro, Ringstedhave tilskrives.

Brug for mere information om arbejdsevnevurdering?

Kontakt socialrådgiverne, Linda Colberg Møller eller Anne Arboe

Telefon: 29 21 94 14

Telefon: 20 18 22 49

Bliv klogere på neurorehabilitering

Ved tilmelding får du straks din e-bog med gode råd, tips og tricks for dig, der arbejder med borgere med erhvervet hjerneskade. Du tilmeldes samtidigt Forenede Care Neuros nyhedsbrev, som du når som helst kan afmelde.