Hjem Neuro For dig som fagperson Mobile og ambulante neurorehabiliteringsforløb

Mobile og ambulante neurorehabiliteringsforløb

Forenede Care Neuro tilbyder skræddersyede ambulante og mobile forløb. Det kan foregå på vores center Ringstedhave, i personens eget hjem, på bosteder, døgnrehabiliteringscentre eller en kombination.

Mobile forløb 

Forenede Care Neuro tilbyder skræddersyede løsninger til borgeres individuelle behov – når og hvor det passer bedst ind. 

Indsatsen kan være rettet mod borgeren og dennes pårørende samt terapeuter, plejepersonale og øvrige personer, der har med borgeren at gøre.  

Forenede Care Neuro sammensætter en tværfaglig indsats ud fra de faggrupper, der vurderes relevante som behandlere eller undervisere.

Eksempel A 

Indsats 4 timer/dag man-fredag. 2×2 timer fordelt på hhv. morgen/formiddag og eftermiddag 

Varighed 12 uger
Mulighed for justeringer og tilpasninger undervejs

Der ønskes indsats fra tværfagligt personale bestående af fysio- og ergoterapeut samt neuropsykolog

2 timer daglig fysioterapi x 5 pr uge
2 timer daglig ergoterapi x 4 pr uge
2 timer neuropsykolog x 1 pr uge

Eksempel B

Indsats 3 x pr. uge

Varighed 3 uger
3-4 timer fysioterapi /uge inkl. sidemandsoplæring

1 times neuropsykolog

Eksempel C

2-3 indsatser pr. uge 

Varighed 5 uger  

2 timers audiologopæd/uge 
1 times undervisning pr. uge således at alle i fx plejegruppen når at få undervisning i samtalestøttet kommunikation

Ud over behandlingen står Forenede Care Neuro for, at der bliver udarbejdet eksempelvis handleanvisninger, kalendersystemer, organisering af dagligdagsaktiviteter, registrering til energiforvaltning og selvtræningsprogrammer.

Intensiv udslusning 

For at sikre et sammenhængende forløb og en tryg overgang for borgeren fra den specialiserede rehabilitering til den avancerede genoptræning i kommunalt regi tilbyder vi intensiv udslusning. 

Dette er særligt vigtigt ved sektorovergange, hvor der ofte sker et funktionstab og særligt i forbindelse med udskrivning af personer, der har brug for meget tryghed og genkendelighed i alle dagligdagens indsatser og gøremål for at kunne udvikle sit funktionsniveau. Det kan fx være personer, der er præget af angst, er ængstelige eller perceptionsforstyrrede eller har massiv nedsat hukommelse, og hvor der anvendes fejlfri læring.   

Det kendte personale følger borgeren i eget hjem/døgnrehabiliteringscenter og sikrer implementering og videreudvikling af kendte rutiner i nye omgivelser. 

Varighed: 2-dage til 3-4 uger 

Indsatser: Monofaglige og tværfaglige løsninger 

Intensitet: 4 timer pr dag til 4 timer pr uge 

Forenede Care Neuro sørger for opdatering af eksempelvis handleanvisninger, kalendersystemer, organisering af dagligdagsaktiviteter, implementering af energiforvaltning og selvtræningsprogrammer.

Opkvalificering af medarbejdere gennem undervisning og sidemandsoplæring

Skræddersyede opkvalificeringsforløb for kommunens medarbejdere i neurofaglig viden og praksis i eksempelvis:  

Der kan tilkøbes specifikke indsatser inden for den enkelte faggruppes kompetencer:  

Audiologopæder 

 • Kommunikation og behovet for samtalestøtte herunder SCA og Talking Mats 
 • Afasi, dysartri, verbal apraksi eller kognitive kommunikative forstyrrelse

Fysioterapeuter 

 • Specialiseret neurologisk fysioterapi inden for Affolter, Bobath, neurodynamik samt fascier   
 • Anvendelse af NMES (neuromuskulær elektrisk stimulation) 
 • Brugen af bagreskinner
 • Integrering af den fysioterapeutiske indsats i almindelige, daglige aktiviteter 
 • Øjenmotorisk screening og indsats 

Ergoterapeuter  

 • Specialiseret neurologisk ergoterapi inden Affolter, Bobath og Panat
 • Vital stim til dysfagi eller fascialisparese 
 • FOTT 
 • Vurdering og træning af skulder, arm og hånd 
 • Dysfagi 
 • Hjernetræthed og energiforvaltning 

Neuropsykologer  

 • Undervisning i neuroanatomi herunder skadens placerings betydning for funktionsniveau/adfærd/indlæring/hukommelse 

Sygeplejersker/SSA 

 • Implementering af ABC-konceptet via sidemandsoplæring af borgerens daglige plejepersonale herunder sår, forflytninger, lejringer og positionering til spisning samt morgen- og aften-ADL

Socialrådgivere/ergoterapeuter 

Disse monofaglige løsninger kan udføres således, at der er en behandlende indsats til den enkelte borger samtidig med, at der tilbydes sidemandsoplæring til anden/andre relevante fagpersoner. 

Undervisning kan både finde sted på kommunens arbejdsplads eller på Ringstedhave, hvor vi har kursuslokaler, samt brikse og senge.

Takster 

Timepris er 1.350 kr. og dertil kørsel.  

Takst, kørsel: 5,50 kr./km. (kørsel beregnes fra Forenede Care Neuro, Ringstedhave)

For hver behandlende time afsættes 15 min. til notatføring/forberedelse. 

Hertil kommer tid, der skal bruges på møder og eventuelle skriv. Her fastsættes en pris ud fra, hvor mange timer hver enkelt faggruppe skal bruge herpå. Fx et kortere midtvejsnotat efter 6 uger (ca. 7 timer) og en større status ved 12 uger (ca. 12 timer).

Portrætbillede af Dorte Dahl
Forenede Care Neuro

Spørgsmål til ambulante forløb?

Kontakt teamleder og udviklingskonsulent, Dorte Dahl

Telefon: 40 76 02 67

Armeo Armrobot er en del af Forenede Care Neuros træningsudstyr.

Bliv klogere på neurorehabilitering

Ved tilmelding får du straks din e-bog med gode råd, tips og tricks for dig, der arbejder med borgere med erhvervet hjerneskade. Du tilmeldes samtidigt Forenede Care Neuros nyhedsbrev, som du når som helst kan afmelde.