Hjem Neuro For dig som borger Specialiseret genoptræning efter erhvervet hjerneskade Pårørende

Pårørende

En hjerneskade påvirker ikke kun den ramte, men også de mennesker, som er tæt på. Som pårørende til en hjerneskadet kan du opleve reaktioner, som kan være svære at håndtere alene. Vi har flere tilbud til pårørende i forbindelse med dit ophold hos os.

På Ringstedhave har du som pårørende mulighed for at få viden og hjælp til at håndtere de følger, som en hjerneskade kan medføre i en familie.

Vi tilbyder samtaler med neuropsykolog, hvis der er behov for dette. Derudover er du som pårørende altid velkommen til at tale med vores personale. Vores socialrådgiver kan give råd og vejledning om økonomiske forhold og lignende.

Vores tilbud til pårørende

  • Temaaftener om blandt andet hjernen og dens funktioner, skadesfølger, psykosociale følger, sproglige udfordringer, sorg, krise og en ny livssituation. På disse aftener har du også mulighed for at tale og erfaringsudveksle med andre pårørende
  • Individuelle samtaler
  • Hjælp til at genetablere fællesaktiviteter

Hold dig opdateret om temaaftener på Ringstedhaves opslagstavle.

Via vores samarbejde med Hjerneskadeforeningen har vi viden om de landsdækkende tilbud som foreningen har til hjerneskadede og deres pårørende.

Næste større arrangement på Ringstedhave er Hjerneløbet den 6. juni 2024.

Besøg

På Ringstedhave har vi ikke faste besøgstider. Du er altid velkommen, men vil du være sikker på at din pårørende ikke er midt i en træning eller et hvil når du kommer, så er du velkommen til at ringe til os på 24 48 05 91.

Børn er naturligvis også velkomne på Ringstedhave. Vi har indrettet et lille legehjørne på fællesarealet.

De firbenene venner

På Ringstedhave er dyr velkomne. Hvis du vil medbringe hunden, marsvinet eller andet, så aftal det med os, så vi kan finde nogle gode rammer for det.

Kontakt os

Cecilie Bolø Østergaard
Forløbskoordinator og audiologopæd

Forenede Care Neuro, Ringstedhave
Ole Hansens Vej 7
4100 Ringsted

Telefon: 20 14 19 11

Det var dejligt at få lov til at sidde sammen med andre pårørende og mærke, at jeg ikke var den eneste, der går med de her tanker og følelser. At der er andre, der har det som mig

Pårørende til beboere med erhvervet hjerneskade om Ringstedhaves Pårørendeaften

Hvordan er det at være i et neuro-rehabiliterings-forløb?

Vi giver ordet til nogle borgere og medarbejdere her