Hjem Neuro Ambulant og mobil neurorehabilitering Genoptræning hjerneskade | Privat, neurologisk genoptræning

Genoptræning hjerneskade | Privat, neurologisk genoptræning

Søges genoptræning efter hjerneskade på Midtsjælland?

Genoptræning efter en hjerneskade kan gøre den vitale forskel på at få mange af dine gamle funktioner tilbage eller leve med de skader, du har pådraget dig som følge af din hjerneskade – og måske blive dårligere. Uanset om du har brug for genoptræning som følge af en hjerneblødning eller en blodprop i hjernen.

Hjerneskader er altid alvorlige, men med den rette specialviden kan du genoptræne dine muskler og rutiner, så du får mange af dine gamle funktioner tilbage.

Forenede Care Neuro er specialiseret i netop genoptræning for personer med stroke eller apopleksi (slagtilfælde) og traumatiske hjerneskader – også kaldet erhvervede hjerneskader eller senhjerneskader. Og fordi vi tilbyder privat genoptræning, kan vi planlægge genoptræningen efter de specifikke funktioner, der er allervigtigst for dig at få tilbage først. Det kan være, du gerne vil kunne tage dit tøj på selv, lave mad, dyrke din sport eller læse igen.

Måske har du en mindre hjerneskade, som gør, at andre ikke nødvendigvis opdager, at du ikke kan det, du kunne engang. Eksempelvis at sætte dig ind i noget nyt. Eller måske bliver du bare enormt træt, hver gang du prøver – med det resultat, at du gør mindre af det, du plejer at lave, og som du holder af. Også her kan et genoptræningsforløb forbedre din livskvalitet.

Når vi planlægger genoptræning efter hjerneskader, sammensætter vi tilbuddet efter, at du styrker din krop ift. de funktioner, der er vigtigst for dig. Derfor træner vi aldrig en arm udelukkende for at træne en arm. Hvis du gerne vil kunne lave mad igen, træner vi nogle af de funktioner, der er vigtigt ift. den mad, du plejer at lave. Eksempelvis at kunne skrælle kartofler eller snitte gulerødder, kunne planlægge din madlavning og kunne følge en opskrift mv.

Og vil du gerne kunne stå og gå igen, træner vi dine ben og krop til at kunne det. Derfor kan du både se frem til at få mere af dit gamle liv tilbage, samtidig med at din krop bliver stærkere og bedre til at holde balancen. Og vi træner gerne hjemme hos dig. Enten hvis du har svært ved at komme til os, eller hvis det er vigtigt for selve træningen, at du netop træner i dit eget køkken, badeværelse eller soveværelse.

Specialiseret genoptræning efter hjerneskade

Neurorehabilitering på specialiseret niveau er et tværfagligt, intensivt og tidsafgrænset forløb.

For at vi kan udøve neurorehabilitering på specialiseret niveau skal vi have et neurologisk team med højspecialiserede fagpersoner, ligesom vi løbende skal sørge for at leve op til en række særlige krav. På personalelisten har vi derfor både sygeplejersker, neuropsykologer, neuropædagoger, logopæder, ergoterapeuter, fysioterapeuter, socialrådgivere og sosu-assistenter.

Derfor kan vi sikre dig den bedste træning, og i takt med at du genvinder dine færdigheder , kan du træne nye funktioner.  

Udover at vi helt lavpraktisk kan sikre den rette genoptræning med de rette øvelser, har vi også ekspertisen til at planlægge din genoptræning i den rette rækkefølge, og så du træner funktioner, du med det samme kan bruge i din hverdag. Det kan fx være, at du skal gå, før du oplever, at du egentlig har balance til det. Vi støtter dig selvfølgelig undervejs, for vi har planlagt hvordan.

For at vi kan bevare vores gode omdømme, holder vi altid en grundig gratis forundersøgelse , før vi evt. aftaler et forløb og hvad det skal indeholde. For vi vil sikre, at det er realistisk at indfri dine forventninger. Derfor stiller vi dig en række spørgsmål ift. hvad du gerne vil kunne, og hvad du kan nu, og tester hvordan din krop fungerer nu.

Herefter kommer vi med et konkret forslag til en behandlingsplan ud fra dine mål og ønsker. Her kan du både høre , hvad vi anbefaler at træne og hvilken fagperson, du skal træne med, samt hvad du selv kan gøre. Ofte forløber træningen over 10 gange, fordi det er nok til, at du virkelig kan rykke, og samtidig er prisen på 12.000 kr. + evt. kørselstillæg, hvis vi skal komme til dig, til at have med at gøre for de fleste.

Andre gange planlægger vi et kortere forløb eller et langt og intensivt forløb med træning flere gange om ugen, når du  vil opnå stor forbedring på kort tid.

Træningen kan foregå på vores private genoptræningssted Forenede Care Neuro i Ringsted, Midtsjælland, hvor vi har de optimale faciliteter  eller terapeuten kan komme hjem til dig. Sidstnævnte er særlig relevant, hvis du har svært ved at komme her til os, eller hvis du specifikt gerne vil blive bedre til at rejse dig fra din egen seng eller lænestol, eller vi skal træne andet i dit nærmiljø.

Ring gerne til udviklingskonsulent og teamleder, Dorte Dahl på 40 76 02 67, eller send en mail for at høre mere eller lave en konkret aftale.

Du er også velkommen på vores genoptræningshold efter aftale med din terapeut:

  • Yoga og mindfulness
  • Arm-hold
  • Styrke og kondition

Pris for holdtræning

Klippekort 5 gange: 1500 kr.

Læs evt. også om genoptræning v. afasi eller genoptræning v. facialisparese samt vidensartiklerne:

Talebesvær efter en blodprop i hjernen kan afhjælpes
Tilbage til livet efter senhjerneskade
Pårørende til en hjerneskadet? Pas på dig selv!

Hvad er apopleksi?

Apopleksi er et andet ord for hjerneskade og dækker både over hjerneblødninger og blodpropper i hjernen.

Behandling af apopleksi og rehabilitering og genoptræning ifm. apopleksi er derfor det samme som behandling af hjerneskader og genoptræning efter hjerneskader.

Ringstedhave

Vil du vide mere om ambulant genoptræning?

Kontakt udviklingskonsulent og teamleder, Dorte Dahl

Telefon: 40 76 02 67

Ønsker du et opkald?

Vi kontakter dig inden for max 3 hverdage.

Ønsker du et opkald af os?

Vi ringer til dig inden for max 3 hverdage.