Hjem Bosteder Bostedet Vejenhus For fagpersoner Visitation og samarbejde

Vejenhus samarbejder tæt med visiterende/anbringende kommune, om de optillede mål og eventuelle justeringer finder sted i et tæt samarbejde samt begrundes med udgangspunkt i en evaluering af effekten af den hidtidige indsats. Vi indkalder til statusmøder minimum hver 6. måned.  

Vejenhus betragter den udarbejdede handleplan som et koordineringsredskab, som beskriver den konkrete indsats og sikre gennem månedlige evalueringer, at der er systematik i indsatsen, at der er en kvalificeret opfølgning, og at forældre til unge anbragt efter SEL§66 har et overblik i sagens forløb. Dette i tæt samarbejde med anbringende myndighed.

Kontakt Bostedet Vejenhus

Stilundvej 25
6621 Gesten

Telefon: 24 80 66 70

Vejenhus er medlem af LOS

Bostedet Vejenhus | Stilundvej 25 | 6621 Gesten | Telefon 24 80 66 70 | Vejenhus@forenede-care.dk