Hjem Bosteder

Forenede Cares Bosteder

På vores bosteder hjælper vi udsatte unge, der har behov for ekstra støtte og pædagogisk hjælp til at kunne leve meningsfulde liv. Vi har Ringstedhave Botræning for unge med erhvervet hjerneskade og fra slutningen af 2022 åbner vi Bostedet Vejenhus for sårbare piger og kvinder.

Ringstedhave Botræning

Vi hjælper unge mellem 18-30 år, der har en erhvervet hjerneskade. De unge voksne har været igennem et specialiseret rehabiliteringsforløb og er nu klar til et botrænings-ophold.

Bostedet Vejenhus

Botilbuddet forventes at åbne i slutningen af 2022 og er for piger og kvinder mellem 16-23 år med emotionelle udfordringer og/eller diagnoser såsom angst, spiseforstyrrelse eller selvskadende adfærd.