Hjem Bosteder Bostedet Vejenhus For fagpersoner

For fagpersoner

Bostedet er for unge piger og kvinder mellem 12-23 år, der lider af depression, angst, selvskadende adfærd eller tilknytningsforstyrrelse.

Målgruppe

Serviceloven §66 og §107. Sårbare unge mellem 16-23 år.

Personale

Vi har et tværfagligt pædagogisk personale.

Faglige tilgange

Den narrative metode, DAT, RBP og anerkendende tilgang.

Visitation og samarbejde

Vi arbejder tæt sammen med den anbringende kommune.

Om Bostedet Vejenhus

Vores historie og bestyrelse.

Find os – beliggenhed

Du finder os i Region Syd i Vejen Kommune.

De fysiske rammer

Bostedet ligger i en stor hyggelig landejendom.

Samarbejdet med familie og venner

De pårørende er stadig vigtige.

Bostedet Vejenhus | Stilundvej 25 | 6621 Gesten | Telefon 24 80 66 70 | Vejenhus@forenede-care.dk